• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs snart sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs snart sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Aktuellt


(161031)

Rekordstort deltagande på årets SAN-konferens

Hälsosam arbetsbelastning, positiva ledare och digital stress var något av det som avhandlades på årets SAN-konferens. Även SANs 60-årsjubileum uppmärksammades med en historisk tillbakablick.
Att årets konferenstema Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten är högaktuellt med anledning av den nya föreskriften på området märktes. Med hela 130 deltagare var lokalen i ”Läppstiftet” fullsatt. Dagens första talare var Pernilla Wallin från Transportstyrelsen. Hon berättade hur den nya föreskriften tydliggör arbetsgivarens ansvar för besättningens välmående och arbetssituation, men att den enskilde arbetstagaren också måste våga säga ifrån när det blir för mycket. För landbaserade arbetsplatser gäller föreskriften redan men till sjöss börjar den gälla tidigast sommaren 2017, meddelade Transportstyrelsens Christina Östberg. Anders Reuter från Transportföretagen berättade om de juridiska konsekvenser som kan följa av att man bryter mot den nya föreskriften medan Britta Patriksson på Patriksson HR gav exempel på hur föreskriften kan införas i det dagliga arbetet.

Läs mer…

Bränsletyp viktigast för luften ombord

(160609)
Tre forskare har mätt luftkvalitén ombord på nio svenska fartyg. De konstaterar att det överlag är bra luft på de undersökta fartygen och att halterna av luftföroreningar låg under eller mycket under både hygieniska gränsvärden och rekommenderade riktvärden. Det var dock stora skillnader både inom och mellan fartygen. För luftkvalitén i maskin är det främst bränslet det som påverkar luftkvalitén (tjockolja sämst) medan bränsle i kombination med framdrivningssystem påverkar andra innemiljöer mest. Studien presenteras i rapporten God innemiljö på svenska fartyg och är författad av Sarka Langer, Jana Moldanová och Cecilia Österman vid IVL Svenska miljöinstitutet. San har deltagit som referensgrupp. Läs hela rapporten här.

Ekonomiskt stöd till arbetsmiljöutbildning

(160125)
Arbetsgivare som vill fortbilda sin personal i arbetsmiljöfrågor kan söka ekonomiskt stöd hos Afa försäkringar. Stödet omfattar kurser för såväl skyddsombud som chefer och gäller utbildningar på upp till tre kursdagar. Ersättning kan utgå för kursavgift, resor, kost och logi. Läs mer här!

Bra luft på svenska fartyg

(151217)
Innemiljön och luftkvalitén i svenska fartyg är generellt god. Det konstateras i en forskningsstudie genomförd av Svenska miljöinstitutet IVL med San-representanter i referensgruppen. Inneluften mättes på nio fartyg vid elva olika tillfällen. Den enskilda faktor som hade störst inverkan på innemiljön var bränsletypen, där alternativa framdrivningsmedel gav bättre luft än tjockolja. Storlek och ålder på fartygen spelade däremot ingen roll. Hela rapporten finns att läsa här.

SAN-konferens 2015: Rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar

Lagom långa törnar, säkra arbetsrutiner och mer forskning. Åsikterna om hur morgondagens fartyg bör utformas var många på årets San-konferens. Men något flera återkom till var vikten av bra ledarskap, både ombord och på rederikontoren.
Torsdagen den 22 oktober hölls Sans årliga arbetsmiljökonferens i Göteborg. Att dagens tema, rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar, engagerade märktes tydligt. Över 90 personer var på plats för lyssna och delta i diskussionerna.

Fler nyheter här!

Drivs av Breakwater Publishing