• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Aktuellt

#lättaankar

(180212)
Kvinnor inom sjöfarten har gjort ett metoo-upprop under namnet #lättaankar. En film har producerats som återger några av de berättelser som delats i den slutna facebookgrupp där uppropet startade. Filmen premiärvisades under ett möte i Kalmar med representanter från Sjöfartsbranschen. På initiativ av Wista Sweden planeras ett nytt möte (öppet för alla intresserade) att hållas på Sjöhistoriska museet i Stockholm den 19 mars. Då ska en gemensam handlingsplan mot kränkningar och trakasserier arbetas fram. För att se #lättaankars film, klicka här

Digital prenumeration på San-nytt

(180116)
Från och med i år går det att prenumerera på San-nytt i digital form. Fyll i din mejladress i rutan i högerspalten och skicka till oss så kommer du framöver att få tidningen i pdf-format. Den digitala prenumerationen påverkar dock inte pappersutgåvan. Vill du enbart ha tidningen som pdf skickar du en uppsägning av papperstidningen till info@san-nytt.se.

Rockande start på årets SAN-konferens

(171026)
Rockvideo, #Metoo, kemikaliehantering och arbetsmiljövänliga fartyg. På årets San-konferens blandades underhållning med dödligt allvar på temat Riskhantering i teori och praktik. Men dagen, som hölls den 25 oktober på Scandic Crown i Göteborg, inleddes traditionsenligt av ordföranden Lars Andersson som delade ut SANs arbetsmiljöpris. Årets pristagare var sjöingenjören och forskaren Cecilia Österman som i juryns motivering hyllades för sitt hängivna engagemang och stora kunnande inom arbetsmiljöområdet. Läs mer här.

Rallykartläsare Tina Thörner på höstens SAN-konferens

(170811)
Nu är det dags att anmäla sig till höstens SAN-konferens. Den går av stapeln den 25 oktober på Scandic Crown i centrala Göteborg. Temat är riskbedömningar och vi inleder dagen med en talare som kan allt om att bedöma risker, nämligen rallykartläsaren Tina Thörner. Efter henne följer en rad intressanta föreläsare innan dagen avrundas med en gemensam buffé. Mer information och länk för anmälan hittar du här.

Likabehandlingsutbildning

(170607)
Nu finns den nya likabehandlingsutbildningen för sjöfarten tillgänglig online både på svenska och på engelska. Förhoppningen är att utbildningen ska bidra till en ökad medvetenhet vad gäller likabehandling och jämställdhet inom sjöfarten. Bakom utbildningen står Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk, Linnéuniversitetet, Chalmers, Transportstyrelsen och Sjöfartens Utbildnings Institut. Utbildningen har till största delen finansierats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Du hittar kursen här.

Film om nattarbete ombord

(170607)
Fartyg är i rörelse dygnet runt och inom sjöfarten arbetar många såväl sena kvällar som nätter. Nu har AFA Försäkring gjort en film om nattarbete där psykologen Samuel West följer en sjökapten under ett arbetspass på färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Wake Up är tredje delen i en serie filmer från AFA som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver olika risker inom yrkeslivet. Se filmen här.

Kurs om trakasserier ombord

(170407)
Sjöfartsbranschen har i en gemensam satsning låtit ta fram en webbaserad utbildning om kränkningar och trakasserier ombord. Den tar ungefär en halvtimme att genomföra och är baserad på styrande regelverk liksom verkliga händelser. Kursen finns på både svenska och engelska och är kostnadsfri. Alla som genomfört den får ett kursintyg. Du hittar kursen här.

Långa sjöresor orsakar fatigue

(170301)
I det nyligen slutförda Marthaprojektet har trötthet och fatigue hos sjömän på trevaktsfartyg i Europa- och oceanfart undersökts. Något utbrett problem med för lite sömn kunde man inte se hos de 973 befäl och manskap som deltog i undersökningen. Däremot fann forskarna problem med fatigue, ett tillstånd som kan uppstå efter en längre tid av trötthet, hårt arbete och eller sociala påfrestningar. Hos den som drabbas ökar risken för en rad hälsoproblem såsom insomningssvårigheter, sömnapné, stroke, infektioner, diabetes och depressioner. Läs hela forskningsrapporten här.

Hållbar arbetsmiljö

(170111)
Den åttonde till nionde mars äger Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium rum. Under temat Hållbarhet blir det fokus på bland annat sjukskrivningar och åtgärder för minskade sjuktal. Deltagaravgiften är 700 kronor och i priset ingår två luncher och en middag. Anmälan är bindande och ska skickas in senast tolfte januari. Läs mer här.

Blått ljus ger bättre dygnsrytm

(161221)
Att använda ljuskällor med blått sken gynnar dygnsrytmen. Däremot bör det undvikas strax före sänggående eftersom det annars kan påverka sömnen negativt. Det uppges i en rapport från SSPA. I rapporten ges också exempel på hur man med personliga rutiner ombord kan använda ljuset för att komma in i rätt dygnsrytm, även vid arbete nattetid. Läs hela rapporten här.

Brister i teknik och ledning bakom olycka

(161208)
Den 24 oktober 2015 inträffade en allvarlig olycka på roro-fartyget Finnpartner. Fartyget låg i Malmö hamn i färd med att fälla övre landramperna när flappen (rampens främre del) plötsligt lossnade. Flappen föll rakt ner på däck och träffade benen på en matros som blev allvarligt skadad. I slutet av november kom Statens haverikommissions (SHK) rapport om olyckan. SHK konstaterar att händelsen främst orsakades av att flappens flytlägesgivare var skadad. Som bidragande faktorer uppges att rampen, trots skada, gick att manövrera liksom felaktiga rutiner hos besättningen. Även fartygets säkerhetskultur samt ledning och styrning i hamnen kritiseras. Läs hela rapporten här.
(LS)


Fler nyheter här.

Drivs av Breakwater Publishing