• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs snart sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs snart sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Aktuellt

Kurs om trakasserier ombord

(170407)
Sjöfartsbranschen har i en gemensam satsning låtit ta fram en webbaserad utbildning om kränkningar och trakasserier ombord. Den tar ungefär en halvtimme att genomföra och är baserad på styrande regelverk liksom verkliga händelser. Kursen finns på både svenska och engelska och är kostnadsfri. Alla som genomfört den får ett kursintyg. Du hittar kursen här.

Långa sjöresor orsakar fatigue

(170301)
I det nyligen slutförda Marthaprojektet har trötthet och fatigue hos sjömän på trevaktsfartyg i Europa- och oceanfart undersökts. Något utbrett problem med för lite sömn kunde man inte se hos de 973 befäl och manskap som deltog i undersökningen. Däremot fann forskarna problem med fatigue, ett tillstånd som kan uppstå efter en längre tid av trötthet, hårt arbete och eller sociala påfrestningar. Hos den som drabbas ökar risken för en rad hälsoproblem såsom insomningssvårigheter, sömnapné, stroke, infektioner, diabetes och depressioner. Läs hela forskningsrapporten här.

Hållbar arbetsmiljö

(170111)
Den åttonde till nionde mars äger Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium rum. Under temat Hållbarhet blir det fokus på bland annat sjukskrivningar och åtgärder för minskade sjuktal. Deltagaravgiften är 700 kronor och i priset ingår två luncher och en middag. Anmälan är bindande och ska skickas in senast tolfte januari. Läs mer här.

Blått ljus ger bättre dygnsrytm

(161221)
Att använda ljuskällor med blått sken gynnar dygnsrytmen. Däremot bör det undvikas strax före sänggående eftersom det annars kan påverka sömnen negativt. Det uppges i en rapport från SSPA. I rapporten ges också exempel på hur man med personliga rutiner ombord kan använda ljuset för att komma in i rätt dygnsrytm, även vid arbete nattetid. Läs hela rapporten här.

Brister i teknik och ledning bakom olycka

(161208)
Den 24 oktober 2015 inträffade en allvarlig olycka på roro-fartyget Finnpartner. Fartyget låg i Malmö hamn i färd med att fälla övre landramperna när flappen (rampens främre del) plötsligt lossnade. Flappen föll rakt ner på däck och träffade benen på en matros som blev allvarligt skadad. I slutet av november kom Statens haverikommissions (SHK) rapport om olyckan. SHK konstaterar att händelsen främst orsakades av att flappens flytlägesgivare var skadad. Som bidragande faktorer uppges att rampen, trots skada, gick att manövrera liksom felaktiga rutiner hos besättningen. Även fartygets säkerhetskultur samt ledning och styrning i hamnen kritiseras. Läs hela rapporten här.
(LS)


Fler nyheter här.

Drivs av Breakwater Publishing