• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Aktuellt

San-priset till tre sjöfartskvinnor

(261018)
Årets San-konferens inleddes traditionsenligt med utdelningen av San-priset. I år gick utmärkelsen till de tre kvinnor som startade sjöfartens metoo-upprop #lättanakar. Även efterföljande konferens avhandlade ämnen som rörde kränkningar och trakasserier med fokus på hur den sortens beteenden kan förebyggas och omhändertas. Mer om både San-pristagarna och konferensen hittar du här.

Sjukt kul jobb – lättläst om intendenturen

(180521)
Det omfattande forskningsprojektet om intendenturpersonalens arbetsmiljö från 2017 har sammanställs i ett lättillgängligt format. I rapporten Sjukt kul jobb presenteras några av de viktigaste resultaten med lättläst text, illustrationer, diagram och tabeller. Forskningsprojektet genomfördes vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och är finansierat av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Såväl Sjukt kul jobb som Intendenturpersonalens arbetsmiljö finns att läsa här på Sans hemsida under fliken ”Rapporter”.

Åtgärdsplan mot trakasserier

(180319)
Den 19 mars hölls ett branschgemensamt möte med ett 80-tal deltagare om hur sjöfarten ska gå vidare efter uppropet #lättaankar. Föreläsare från såväl sjöfarten som Arbetsmiljöverket och Försvarsmakten var på plats och en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till åtgärder tillsattes. Mötet, som hölls på Sjöhistoriska muséet i Stockholm, var sammankallat av Wista Sweden under namnet #vågrätt. Efter sommaren kommer ett liknande arrangemang att anordnas i Göteborg.

Ny utbildning i arbetsmiljö

(180315)
En ny webbutbildning om arbetsmiljö finns tillgänglig hos Prevent. Målgruppen är i första hand studenter vid ingenjörs- ekonomi- och beteendevetarprogram, men utbildningen riktar sig även till yrkesverksamma som genomgått dessa utbildningar. Också chefer och skyddsombud kan ha nytta av den kostnadsfria utbildningen. Work and technology on human terms har tagits fram av Prevent tillsammans med fem universitet och högskolor. Afa Försäkringar har bidragit ekonomiskt. Utbildningen hittar du här.

”Kränkningar rapporteras sällan”

(180307)
Många som utsätts för kräkningar och trakasserier till sjöss avstår från att rapportera. Det enligt ett nypublicerat examensarbete, En sjöman är alltid en sjöman, från Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Anledningen till att man väljer att inte anmäla uppges vara rädsla för att bli utfryst eller att tidigare anmälningar fått oönskad effekt. Undersökningen har genomförts med ekonomiskt stöd av San. Du kan läsa rapporten här.

Handbok om trakasserier

(180307)
I dagarna publicerades en handbok med syfte att öka medvetenheten om sexuella trakasserier och mobbning till sjöss. Den har fokus på olikheter mellan kvinnor och män och hur man tillsammans kan bygga en hälsosam social miljö ombord. Bakom initiativet står Wista international tillsammans med International seafarers welfare and assistance network och Anglo Eastern ship management limited. Du kan läsa handboken här.

#lättaankar

(180212)
Kvinnor inom sjöfarten har gjort ett metoo-upprop under namnet #lättaankar. En film har producerats som återger några av de berättelser som delats i den slutna facebookgrupp där uppropet startade. Filmen premiärvisades under ett möte i Kalmar med representanter från Sjöfartsbranschen. På initiativ av Wista Sweden planeras ett nytt möte (öppet för alla intresserade) att hållas på Sjöhistoriska museet i Stockholm den 19 mars. Då ska en gemensam handlingsplan mot kränkningar och trakasserier arbetas fram. För att se #lättaankars film, klicka här.

Digital prenumeration på San-nytt

(180116)
Från och med i år går det att prenumerera på San-nytt i digital form. Fyll i din mejladress i rutan i högerspalten och skicka till oss så kommer du framöver att få tidningen i pdf-format. Den digitala prenumerationen påverkar dock inte pappersutgåvan. Vill du enbart ha tidningen som pdf skickar du en uppsägning av papperstidningen till info@san-nytt.se.


Fler nyheter här.

Drivs av Breakwater Publishing