• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Aktuellt

Sjöfartens avsiktsförklaring

(190618)
Några av sjöfartens största aktörer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för ökad jämställdhet. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i världsklass och införa nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Läs hela avsiktsförklaringen här.

Sjömanshusstiftelsens belöningsdag

(190509)
Den 8 november höll Stiftelsen Sveriges Sjömanshus sin årliga belöningsdag i Långedrag i Göteborg. Bland de 36 belönade bidragen kom fyra stycken från tankfartyget M/T Tern Ocean som också tilldelades ett hedersomnämnande och 20 000 kronor. Flera av årets bidrag har lett till förbättringar av arbetsmiljön och säkerheten ombord och som vanligt fanns många motormän och reparatörer bland mottagarna. Intendenturpersonalen liksom kvinnliga belöningsmottagare lyste dock med sin frånvaro.

Vågrätt framåt

(190320)
Det branschgemensamma arbetet Vågrätt går vidare för att skapa en modern och attraktiv sjöfart utan kränkningar och trakasserier. Den 19 augusti samlades ett 80-tal deltagare på Sjöhistoriska museet i Stockholm för fortbildning och utbyte av erfarenheter. En av dagens talare var Elin Kebert från Sveriges Byggindustrier som berättade hur byggbranschens insatser för att locka fler kvinnor börjat ge resultat, bland annat med en ökad andel tjejer på gymnasieskolornas byggnadsprogram. Nästa Vågrättmöte äger rum i Göteborg i höst, då med Chalmers som arrangör. Läs mer här.

Hög exponering för bensen på tankfartyg

(190125)
Däcksanställda på tankfartyg med det cancerogena ämnet bensen i lasten exponeras under vissa arbetsmoment för höga bensenhalter. Och den som jobbat på äldre tankfartyg kan ha en ökad risk att drabbas av blodmalignitet. Det här är några av resultaten i en avhandling av överläkaren Karl Forsell som lades fram vid Göteborgs universitet i slutet av förra året. Avhandlingen innehåller också en enkätundersökning om arbetsmiljön på svenska fartyg. Läs mer här.

Forskningsprojekt ska förebygga kränkningar till sjöss

(190105)
Att kränkningar och trakasserier pågår inom sjöfarten blev tydligt i samband med metoo-uppropet #lättaankar. Nu startar ett forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar med fokus på att kartlägga metoder och strategier för att minska riskerna för kränkande särbehandling inom sjöfarten. Projektet drivs av forskarna Cecilia Österman och Karin Lundberg vid Sjöfartshögskolan i Kalmar som beviljats 1,2 miljoner i bidrag från Afa Försäkring. Resultaten ska redovisas i januari 2021.

San-priset till tre sjöfartskvinnor

(181026)
Årets San-konferens inleddes traditionsenligt med utdelningen av San-priset. I år gick utmärkelsen till de tre kvinnor som startade sjöfartens metoo-upprop #lättanakar. Även efterföljande konferens avhandlade ämnen som rörde kränkningar och trakasserier med fokus på hur den sortens beteenden kan förebyggas och omhändertas. Mer om både San-pristagarna och konferensen hittar du här.

Sjukt kul jobb – lättläst om intendenturen

(180521)
Det omfattande forskningsprojektet om intendenturpersonalens arbetsmiljö från 2017 har sammanställs i ett lättillgängligt format. I rapporten Sjukt kul jobb presenteras några av de viktigaste resultaten med lättläst text, illustrationer, diagram och tabeller. Forskningsprojektet genomfördes vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och är finansierat av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Såväl Sjukt kul jobb som Intendenturpersonalens arbetsmiljö finns att läsa här på Sans hemsida under fliken ”Rapporter”.

Åtgärdsplan mot trakasserier

(180319)
Den 19 mars hölls ett branschgemensamt möte med ett 80-tal deltagare om hur sjöfarten ska gå vidare efter uppropet #lättaankar. Föreläsare från såväl sjöfarten som Arbetsmiljöverket och Försvarsmakten var på plats och en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till åtgärder tillsattes. Mötet, som hölls på Sjöhistoriska muséet i Stockholm, var sammankallat av Wista Sweden under namnet #vågrätt. Efter sommaren kommer ett liknande arrangemang att anordnas i Göteborg.

Ny utbildning i arbetsmiljö

(180315)
En ny webbutbildning om arbetsmiljö finns tillgänglig hos Prevent. Målgruppen är i första hand studenter vid ingenjörs- ekonomi- och beteendevetarprogram, men utbildningen riktar sig även till yrkesverksamma som genomgått dessa utbildningar. Också chefer och skyddsombud kan ha nytta av den kostnadsfria utbildningen. Work and technology on human terms har tagits fram av Prevent tillsammans med fem universitet och högskolor. Afa Försäkringar har bidragit ekonomiskt. Utbildningen hittar du här.


Fler nyheter här.

Drivs av Breakwater Publishing