• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs snart sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs snart sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Aktuellt

Hållbar arbetsmiljö

(170111)
Den åttonde till nionde mars äger Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium rum. Under temat Hållbarhet blir det fokus på bland annat sjukskrivningar och åtgärder för minskade sjuktal. Deltagaravgiften är 700 kronor och i priset ingår två luncher och en middag. Anmälan är bindande och ska skickas in senast tolfte januari. Läs mer här.

Blått ljus ger bättre dygnsrytm

(161221)
Att använda ljuskällor med blått sken gynnar dygnsrytmen. Däremot bör det undvikas strax före sänggående eftersom det annars kan påverka sömnen negativt. Det uppges i en rapport från SSPA. I rapporten ges också exempel på hur man med personliga rutiner ombord kan använda ljuset för att komma in i rätt dygnsrytm, även vid arbete nattetid. Läs hela rapporten här.

Brister i teknik och ledning bakom olycka

(161208)
Den 24 oktober 2015 inträffade en allvarlig olycka på roro-fartyget Finnpartner. Fartyget låg i Malmö hamn i färd med att fälla övre landramperna när flappen (rampens främre del) plötsligt lossnade. Flappen föll rakt ner på däck och träffade benen på en matros som blev allvarligt skadad. I slutet av november kom Statens haverikommissions (SHK) rapport om olyckan. SHK konstaterar att händelsen främst orsakades av att flappens flytlägesgivare var skadad. Som bidragande faktorer uppges att rampen, trots skada, gick att manövrera liksom felaktiga rutiner hos besättningen. Även fartygets säkerhetskultur samt ledning och styrning i hamnen kritiseras. Läs hela rapporten här.
(LS)

Rekordstort deltagande på årets SAN-konferens

(161031)
Hälsosam arbetsbelastning, positiva ledare och digital stress var något av det som avhandlades på årets SAN-konferens. Även SANs 60-årsjubileum uppmärksammades med en historisk tillbakablick.
Att årets konferenstema Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten är högaktuellt med anledning av den nya föreskriften på området märktes. Med hela 130 deltagare var lokalen i ”Läppstiftet” fullsatt. Dagens första talare var Pernilla Wallin från Transportstyrelsen. Hon berättade hur den nya föreskriften tydliggör arbetsgivarens ansvar för besättningens välmående och arbetssituation, men att den enskilde arbetstagaren också måste våga säga ifrån när det blir för mycket. För landbaserade arbetsplatser gäller föreskriften redan men till sjöss börjar den gälla tidigast sommaren 2017, meddelade Transportstyrelsens Christina Östberg. Anders Reuter från Transportföretagen berättade om de juridiska konsekvenser som kan följa av att man bryter mot den nya föreskriften medan Britta Patriksson på Patriksson HR gav exempel på hur föreskriften kan införas i det dagliga arbetet. Läs mer här.


Fler nyheter här.

Drivs av Breakwater Publishing