• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs snart sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs snart sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Aktuellt

Dags att boka sankonferens!

Om du inte redan bokat dig till höstens San-konferens är det hög tid att göra det nu. Temat för dagen är Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten och med hjälp av flera kunniga föredragshållare kommer vi att bland annat tipsa om hur den nya föreskriften kan införlivas i arbetet ombord och hur man bär sig åt för att lösa sociala problem till sjöss. Självklart kommer vi också att uppmärksamma Sans 60-årsfirande med en historisk tillbakablick. Konferensen hålls i Göteborg den 27 oktober och anmälan görs till Eva Ohlsson. Inbjudan, program och anmälningsblankett hittar du här.

Dags att premiera årets bästa arbetsmiljöinsats!

I höst delar vi åter ut San-priset för särskild berömvärda arbetsmiljöinsatser ombord. Mottagaren kan vara en grupp av människor eller någon enskild, besättningsmedlemmar eller landanställda. Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa personer. Utmärkelsen består av 10 000 kronor samt ett San-standar och delas ut i samband med San-konferensen.

Förslag på kandidater lämnas senast den 1 oktober till Eva Ohlsson, eller Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, Box 404, 401 26 Göteborg.

Bränsletyp viktigast för luften ombord

(160609)
Tre forskare har mätt luftkvalitén ombord på nio svenska fartyg. De konstaterar att det överlag är bra luft på de undersökta fartygen och att halterna av luftföroreningar låg under eller mycket under både hygieniska gränsvärden och rekommenderade riktvärden. Det var dock stora skillnader både inom och mellan fartygen. För luftkvalitén i maskin är det främst bränslet det som påverkar luftkvalitén (tjockolja sämst) medan bränsle i kombination med framdrivningssystem påverkar andra innemiljöer mest. Studien presenteras i rapporten God innemiljö på svenska fartyg och är författad av Sarka Langer, Jana Moldanová och Cecilia Österman vid IVL Svenska miljöinstitutet. San har deltagit som referensgrupp. Läs hela rapporten här.

Ekonomiskt stöd till arbetsmiljöutbildning

(160125)
Arbetsgivare som vill fortbilda sin personal i arbetsmiljöfrågor kan söka ekonomiskt stöd hos Afa försäkringar. Stödet omfattar kurser för såväl skyddsombud som chefer och gäller utbildningar på upp till tre kursdagar. Ersättning kan utgå för kursavgift, resor, kost och logi. Läs mer på här!

Bra luft på svenska fartyg

(151217)
Innemiljön och luftkvalitén i svenska fartyg är generellt god. Det konstateras i en forskningsstudie genomförd av Svenska miljöinstitutet IVL med San-representanter i referensgruppen. Inneluften mättes på nio fartyg vid elva olika tillfällen. Den enskilda faktor som hade störst inverkan på innemiljön var bränsletypen, där alternativa framdrivningsmedel gav bättre luft än tjockolja. Storlek och ålder på fartygen spelade däremot ingen roll. Hela rapporten finns att läsa här.

SAN-konferens 2015: Rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar

Lagom långa törnar, säkra arbetsrutiner och mer forskning. Åsikterna om hur morgondagens fartyg bör utformas var många på årets San-konferens. Men något flera återkom till var vikten av bra ledarskap, både ombord och på rederikontoren.
Torsdagen den 22 oktober hölls Sans årliga arbetsmiljökonferens i Göteborg. Att dagens tema, rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar, engagerade märktes tydligt. Över 90 personer var på plats för lyssna och delta i diskussionerna.

Fler nyheter här!

Drivs av Breakwater Publishing