Author Archive | johanna

Komplicerade system orsakar fel

Den 26-27 augusti hölls den årliga MSSM-konferensen i danska Nyborg om säkerhet, hälsa och miljö ombord. Mycket av konferensen handlade om säkerhetskultur och jag låter Professor Sidney W. Dekker sammanfatta det: ”Parts fail, but systems drift into failure”. Han menar att standardisering av utrustning, design och annat ökar säkerheten men att alla systems ökade komplexitet […]

Läs mer

Sänkt skadestånd för utebliven tillbudsrapport

En arbetstagare blev avskedad våren 2009 på grund av att han hade orsakat en arbetsplatsolycka och för att han hade underlåtit att rapportera ett tidigare tillbud av en liknande händelse. På grund av att det inte kunnat visas att arbetstagaren varit oaktsam, har Arbetsdomstolen (AD) ogiltigförklarat avskedandet.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing