Arkiv | 2016

60 år med San

Utbildning av skyddsombud, tillverkning av skyddsskor och sjuttiotals-kampanjen Nolla olyckorna är bara något av allt det San ägnat sig åt under sin 60-åriga historia. De gulnande protokollen från nämndens möten visar hur arbetsmiljön till sjöss utvecklats under gångna decennier. I oktober 1955 hölls en arbetarskyddskonferens i Folkets hus i Göteborg. Initiativtagare var Svenska sjöfolksförbundet och […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing