Arkiv | 2017

Välbehövlig kunskapsökning

När jag började skriva om sjöfart i mitten på nittiotalet var det näst intill omöjligt att hitta forskare att intervjua om frågor som rörde arbetsmiljön ombord. Visst fanns det en och annan, men då handlade det mer om spridda initiativ än om sammanhållna institutioner med arbetsmiljö som profil. Under de två decennier som passerat har […]

Läs mer

Vibrerande verktyg orsakar skador

Knacka rost i maximalt 24 minuter och använd inte slipmaskinen mer än 27 minuter. Annars ökar risken att drabbas av kroniska skador. Det säger Hans Pettersson som arbetar med buller och vibrationer vid Umeå universitet. Vibrationer är numera den vanligaste orsaken till arbetsskador bland försäkrade hos Afa försäkring. De drabbade är i alla åldrar, men […]

Läs mer

Färre belastningsskador med Ramp

Nu finns ett verktyg för rederier som vill minska antalet belastningsskador bland sina anställda. Metoden hjälper till med såväl riskidentifiering som åtgärder och är kostnadsfri. Under decennier har belastningsbesvär varit en av de vanligaste arbetsskadorna, både i Sverige och övriga Europa. Att problemen inte minskar, trots ökad automatisering, kan ha flera orsaker. Det säger Linda […]

Läs mer

Stjärnstatus på årets San-konferens

Snabba beslut under extrema förhåll-anden, kemikaliehantering och arbetsmiljövänliga fartyg. Underhållning blandades med dödligt allvar på temat Riskhantering i teori och praktik. Rallykartläsaren, stridspiloten och flerfaldige världsmästaren, Tina Thörner, bjöd på en fartfylld inledning av årets San-konferens i Göteborg. Hon berättade hur hon genom mental träning lärde sig fatta avgörande beslut i 200 kilometer i timmen, […]

Läs mer

Indonesien anammar MLC

Den tolfte juni ratificerade Indonesien ILO:s arbetsmiljökonvention (MLC). Därmed har 83 länder anslutit sig till konventionen som reglerar en lägsta nivå för levnadsstandard ombord och villkor för sjömän. Cirka 150 000 indonesiska sjömän jobbar på fartyg världen över och landet har en inhemsk flotta på 15 miljoner grosston. (ITF)

Läs mer

Osund konkurrens äventyrar arbetsmiljön

En av fyra arbetsgivare inom trans-portsektorn uppger att de skulle ha svårt att överleva om de följde gällande regler. Det här visar en undersökning från Arbetsmiljöverket. Totalt deltog 3200 arbetsgivare inom fyra branscher där transport och bygg var mest utsatta. Undersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens som kan […]

Läs mer

Bättre arbetsmiljö under EU-flagg

EU-kommissionen vill att EU ska stärka arbetsvillkoren för sjömän på EU-flaggade fartyg. Bland annat handlar det om bättre skydd för sjömän på fartyg som av ekonomiska skäl överges av sina ägare i utländska hamnar liksom ett ökat skydd för den som drabbats av långtidssjukskrivning på grund av arbetsskada. (Safety for sea)

Läs mer

Sjökapten Patrik Jönsson – Sjöfartsanalytiker med fokus på säkerhet

Att säkerheten måste sättas främst i allt arbete ombord, var något som sjökapten Patrik Jönsson insåg tidigt i karriären. Numera driver han frågor om sjösäkerhet och arbetsmiljö på Transportstyrelsen. Patrik Jönsson konstaterar att alla sjömän har två roller. Den ena är de dagliga arbetsuppgifterna med lastning och lossning, matlagning, städning, navigering eller vad annat befattningen […]

Läs mer

Enkät om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöorganisationen, Prevent, har tagit fram en enkät för undersökningar av den psykosociala arbetsmiljön. Den omfattar frågor om allt från arbetsmängd och möjligheter att påverka till stödet från chefer och allmän trivsel. Enkäten finns att hämta på Prevents hemsida. Här finns också en kortare enkät om stress (www.prevent.se/enkät-stress) liksom mallar för riskbedömningar och handlingsplaner.

Läs mer

Ergonomi ombord på film

Ägna inte hela din ledighet till återhämtning för att orka med nästa törn. Det är budskapet i de sju kortfilmer om ergonomi som Sans danska systerorganisation, Seahealth, låtit producera. Filmerna tar sig an områden som tunga lyft och obekväma arbetsställningar och ger råd om vad man bör tänka på. http://www.seahealth.dk/side/ergonomi-film.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing