Arkiv | SAN NYTT 1 2018

Konsten att inte sitta still i båten

De berättelser som kommit fram när tystnaden brutits efter uppropet #lättaankar är skrämmande, både till antal och innehåll. Tystnadskultur handlar om makt och har länge varit norm inom sjöfarten, precis som i alla sammanhang där kränkande särbehandling förekommer. Kränkningar belägg-er den utsatte med skam och skuld, den drabbade förminskas och förlöjligas och får sin kompetens […]

Läs mer

”Trakasserier kan förebyggas”

Ungefär en halv miljon svenskar utsätts varje år för trakasserier och mobbning på jobbet. Men problem-en går att förebygga och numera finns även metoder för effektiva utredningar. Att utsättas för mobbning på arbetsplats-en kan leda till såväl allvarliga hälsoproblem som sjunkande effektivitet. Och det är många som drabbas. Cirka 450 000 svenskar uppger att de […]

Läs mer

Sjöfarten – en högriskbransch

Enkönat, starka hierarkier, säsongsanställningar och begränsade resurser. Det är faktorer som enligt forskning ökar risken för sexuella trakasserier. Sjöfarten är därmed en högriskbransch. Sexuella trakasserier handlar nästan alltid om makt. Ett behov av att framhäva sig själv eller stärka sin egen position i grupp-en genom att trycka ner någon annan. Det säger Anneli Häyrén, genusforskare […]

Läs mer

Bred uppslutning mot trakasserier

Svensk sjöfarts vd, Rikard Engström, säger att han enbart fått positiva reaktioner från föreningens medlemsrederier efter uppropet #lättaankar. Rikard Engström var på plats när branschföreträdare samlades i Kalmar för ett möte om uppropet mot sexuella trakasserier inom sjöfarten. Han säger att han är glad över sjöfartskvinnornas metooupprop och ger en eloge till alla de som […]

Läs mer

Upprop visar behov av förändring

Från förminskande jargong till anspelningar på sex och regelrätta övergrepp. Den film som kvinnliga sjömän producerat i uppropet #lättaankar vittnar om en gränsöverskridande och kränkande branschkultur i behov av förändring. En kvinna berättar hur hon som 17-årig elev fick ovälkommet besök i hytten av båsen, en tvåbarnspappa som på fyllan ”bara ville ta lite.” En […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing