Arkiv | I korthet

Appar om buller och ljus

Arbetsmiljöverkets buller- och ljusappar har uppdaterats. Störande buggar har rensats ut och vissa nya funktioner lagts till. Det här skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida. Den bullerapp som är anpassad för android kan dock endast mäta ett ljudspann på 40 till 80 decibel med säkert resultat. Motsvarande app i Iphone kan mäta ljudnivåer upp till 105 […]

Läs mer

Svenskar dåliga på att säga ifrån på jobbet

Nästan varannan svensk agerar inte när de ser kränkningar eller andra etiska övertramp på jobbet, enligt en ny studie. Det främsta skälet uppges vara att det inte gör någon skillnad om man berättar om mobbning och kränkningar. Detta enligt tidningen Arbetsliv. Samtidigt anser nio av tio arbetstagare att det är viktigt att kunna uppmärksamma problem […]

Läs mer

Explosion på svenskt fartyg

Den 11 juli inträffade en explosion och brand i maskinrummet på TT-Lines svenskflaggade ropax-fartyg Peter Pan på väg från Trelleborg till Travemünde. Enligt uppgift på rederiets hemsida ska händelsen ha utlösts av en mekanisk skada på en av fartygets fem dieselgeneratorer. Besättningen lyckades släcka branden och ingen person kom till skada. (LS)

Läs mer

Hälsosamt dagsljus

Tillgång till dagsljus på arbetsplatsen och att kunna se ut på omgivningarna ökar människors välbefinnande. Det vis-ar en forskningssammanställning som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Under en genomsnittlig arbetsdag vistas drygt hälften av männen och närmare 70 procent av kvinnorna utomhus i dagsljus en timme eller mindre. Rapporten är en del i ett större arbete […]

Läs mer

Över 100 gisslantagna

Under årets första nio månader rapport-erades 156 piratattacker och väpnade rån mot fartyg runt om i världen. Det kan jämföras med 121 attacker under motsvarande period förra året. Det här uppger ICC/IMB på sin hemsida. Totalt drabbades 107 fartyg, varav 13 blev beskjutna och 112 sjömän togs som gisslan. Värst utsatta är fartyg i farvattnen […]

Läs mer

Bättre sam-arbete

Under ledning av Transportstyrelsen har sjöarbetsmarknadens parter enats om att försöka få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på svenska fartyg. Arbetet drivs av ett samråd bestående av Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Svensk sjöfart och Sarf (Sjöfartens arbetsgivareförbund). I vår ska arbetet vara slutfört med utbildnings- och stödmaterial till ombordanställda, redare och Transportstyrelsens inspektörer. (LS)

Läs mer

Reviderad skrivelse om trötthet

IMO:s (International maritime organization) rekommendationer om trötthet ombord (fatigue) antogs 2001. Efter 17 år är nu skrivelsen på väg att revideras och under ett subkommittémöte i mitten av juli enades man om förslag till nya formuleringar. Dessa ska nu behandlas under MSC-mötet (maritime safety committee) i december. (LS)

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing