Arkiv | I korthet

Över 100 gisslantagna

Under årets första nio månader rapport-erades 156 piratattacker och väpnade rån mot fartyg runt om i världen. Det kan jämföras med 121 attacker under motsvarande period förra året. Det här uppger ICC/IMB på sin hemsida. Totalt drabbades 107 fartyg, varav 13 blev beskjutna och 112 sjömän togs som gisslan. Värst utsatta är fartyg i farvattnen […]

Läs mer

Bättre sam-arbete

Under ledning av Transportstyrelsen har sjöarbetsmarknadens parter enats om att försöka få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på svenska fartyg. Arbetet drivs av ett samråd bestående av Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Svensk sjöfart och Sarf (Sjöfartens arbetsgivareförbund). I vår ska arbetet vara slutfört med utbildnings- och stödmaterial till ombordanställda, redare och Transportstyrelsens inspektörer. (LS)

Läs mer

Reviderad skrivelse om trötthet

IMO:s (International maritime organization) rekommendationer om trötthet ombord (fatigue) antogs 2001. Efter 17 år är nu skrivelsen på väg att revideras och under ett subkommittémöte i mitten av juli enades man om förslag till nya formuleringar. Dessa ska nu behandlas under MSC-mötet (maritime safety committee) i december. (LS)

Läs mer

Sjöfartskvinnornas år

Temat för Världsjöfartens dag 2019 är, Stärk kvinnorna i den maritima industrin. Avsikten är att lyfta fram kvinnor som är verksamma inom sjöfarten, vilken roll de spelar och peka på vikten av jämlikhet i branschen. IMO har stöttat bildandet av sju regionala organisationer för kvinnor. Dessa återfinns i Afrika, Asien, Karibien, Latinamerika, Mellanöstern och Söderhavsöarna. […]

Läs mer

Sjömän mindre glada

De senaste tre åren har den generella trivseln till sjöss minskat. Det enligt en undersökning av nästan 8000 sjömän i olika länder, utförd av den internationella organisationen Mission to seafarers. Den övergripande lyckonivån har sjunkit från 6,46 (maximalt 10) år 2015 till 6.41 år 2016 och 6.25 år 2017. Orsaker till det ökande missnöjet uppges […]

Läs mer

Sjömanshusstiftelsen slår rekord

Under årets belöningsdag delades inte mindre än 54 arbetsbelöningar ut till kreativa sjömän som gjort insatser för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten ombord. Arbetsbelöningar har delats ut sedan 1977 och årets belöningsdag hölls den 16:e maj på Fotografiska i Stockholm. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bildades 1972. (LS)

Läs mer

Piratattackerna minskar

Antalet piratattacker förra året var det lägsta på 22 år. Det uppger antipiratbyrån, ICC Commersial crime service, på sin hemsida. Totalt rapporterades 180 attacker och väpnade rån mot fartyg runt om i världen. 91 besättningsmän togs som gisslan och 75 kidnappades. Tre sjömän dödades och sex skadades i samband med angreppen. (LS)

Läs mer

Enklare regelverk

Arbetsmiljöverket har cirka 2 300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Nu föreslår myndigheten en kraftig minskning av antalet regler i syfte att förenkla hanteringen. Kraven på arbetsmiljön ska dock inte påverkas. Beslut om regeländringen fattas under 2018 och kan tidigast vara genomfört 2021. (AV)

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing