Arkiv | I korthet

Beröm minskar sjukskrivningar

Chefer som visar uppskattning är ett billigt men effektivt bidrag till att motverka långtidssjukskrivningar. Beröm har särskilt tydlig effekt på medarbetare som lider av sömnsvårigheter. Det visar en ny dansk studie vid NFA (Nationella centret för arbetsmiljöforskning) som omfattade drygt 10 000 slumpvis utvalda personer. (Arbetsliv)

Läs mer

Inga skadade vid fartygsbrand

Första september utbröt en brand ombord på Stena Spirit mellan Karlskrona och polska Gdynia. Det var en lastbil på bildäck som fattade eld en halvtimme innan färjan anlände till Polen. Passagerarna samlades på däck medan besättningen släckte branden. Ingen person kom till skada. Vad som orsakade branden är ännu oklart. (Sjöfartstidningen)

Läs mer

MLC-kampanj 2016

Paris MOU genomför en tre månader lång inspektionskampanj för att undersöka efterlevnaden av ILO:s arbetsmiljökonvention som trädde ikraft 2013. Kampanjen startade första september och ska pågå under tre månader. Genom särskilt framtagna frågeformulär ska allt från löner till kost och hytter undersökas. (Paris MOU)

Läs mer

Uppdaterad bullerapp

Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin bullerapp till version 2.0. Den har blivit mer lättnavigerad, fått modernare design och har kalibrerats för ett större antal telefoner. Sedan bullerappen lanserades för drygt fem år och har laddats ned omkring en halv miljon gånger. (AV)

Läs mer

Sjömanshusstiftelsens belöningsdag 40 år

Den 18 maj delade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus för 40:e gången ut belöningar till innovativa och rådiga sjömän. Årets idrottsbelöning gick till befälhavare Lars Backlund och hans besättning på M/S Evinco. Tre sjöräddningsbelöningar delades ut om 20 000 kronor vardera till besättningen på Tor Viking II, matros Jonas Laveryd på Destination Gotland samt besättningen på marinens […]

Läs mer

Var tredje halvmask ger otillräckligt skydd

Fem av arton undersökta filtrerande halvmasker gav inte tillräckligt skydd. Flera masker har också brister i produktdokumentationen Det blev resultatet av den marknadskontroll av masker som Arbetsmiljöverket låtit göra. Man konstaterar att mindre företag och importörer från tredje land i många fall saknar tillräcklig kunskap om vilka krav som ska uppfyllas för att få föra […]

Läs mer

Välgörande fikapaus

Forskare är idag överens om att livsstilen avgör hur vi mår och hur länge vi lever. Ärftliga faktorer står endast för tio procent. Det skriver tidningen Arbetsliv. Bertil Marklund, professor i samhällsmedicin och hälsa vid Göteborgs universitet, har sammanställt forskningsresultat som bevisligen leder till längre och friskare liv. Dit hör bland annat fikapauser på jobbet […]

Läs mer

Femårsplan för bättre arbetsmiljö

Ett nationellt centrum för arbetslivsforskning, ett forum för dialog med arbetsmarknadens parter och ett dussintal nya uppdrag till Arbetsmiljöverket. Det är något av innehållet i regeringens femåriga arbetsmiljöstrategi. Ett syfte med strategin är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing