Arkiv | I korthet

Fler döda färre skadade

Antalet omkomna sjömän på fartyg på europeiskt farvatten eller i andra områden på fartyg under EU-flagg har ökat de senaste fem åren. 2015 omkom 96 ombordanställda varav drygt 60 på lastfartyg. Däremot har antalet rapporter om skadade sjömän minskat, från cirka 900 år 2014 till färre än 800 året efter. Det visar den senaste sammanställningen […]

Läs mer

Åldersfokus på arbetsmiljöriksdag

Årets arbetsmiljöriksdag hölls den 28 oktober i Stockholm under rubriken Friska arbetsplatser för alla åldrar. Det handlade om att bättre ta tillvara de fördelar som olika åldrar medför och att förebygga åldersrelaterade begränsningar i yrkeslivet. Arbetsmiljöriks-dagen är ett årligt återkommande event och arrangeras av Arbetsmiljöverket. (Arbetsmiljöverket)

Läs mer

Beröm minskar sjukskrivningar

Chefer som visar uppskattning är ett billigt men effektivt bidrag till att motverka långtidssjukskrivningar. Beröm har särskilt tydlig effekt på medarbetare som lider av sömnsvårigheter. Det visar en ny dansk studie vid NFA (Nationella centret för arbetsmiljöforskning) som omfattade drygt 10 000 slumpvis utvalda personer. (Arbetsliv)

Läs mer

Inga skadade vid fartygsbrand

Första september utbröt en brand ombord på Stena Spirit mellan Karlskrona och polska Gdynia. Det var en lastbil på bildäck som fattade eld en halvtimme innan färjan anlände till Polen. Passagerarna samlades på däck medan besättningen släckte branden. Ingen person kom till skada. Vad som orsakade branden är ännu oklart. (Sjöfartstidningen)

Läs mer

MLC-kampanj 2016

Paris MOU genomför en tre månader lång inspektionskampanj för att undersöka efterlevnaden av ILO:s arbetsmiljökonvention som trädde ikraft 2013. Kampanjen startade första september och ska pågå under tre månader. Genom särskilt framtagna frågeformulär ska allt från löner till kost och hytter undersökas. (Paris MOU)

Läs mer

Uppdaterad bullerapp

Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin bullerapp till version 2.0. Den har blivit mer lättnavigerad, fått modernare design och har kalibrerats för ett större antal telefoner. Sedan bullerappen lanserades för drygt fem år och har laddats ned omkring en halv miljon gånger. (AV)

Läs mer

Sjömanshusstiftelsens belöningsdag 40 år

Den 18 maj delade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus för 40:e gången ut belöningar till innovativa och rådiga sjömän. Årets idrottsbelöning gick till befälhavare Lars Backlund och hans besättning på M/S Evinco. Tre sjöräddningsbelöningar delades ut om 20 000 kronor vardera till besättningen på Tor Viking II, matros Jonas Laveryd på Destination Gotland samt besättningen på marinens […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing