Arkiv | I korthet

Träning ger färre belastningsskador

Belastningsskador är vanligt bland svenska arbetstagare. Värst drabbade är de som sysslar med tunga lyft och har krävande arbetsställningar, men även monotona rörelser och för mycket stillasittande ökar risken för skador. Nu visar en kunskapssammanställning, genomförd på uppdrag av Arbetsmiljöverket, att fysisk träning minskar risken för besvär i leder och muskler.

Läs mer

Arbetsmiljöriksdag om stress

I en europeisk rapport uppgav över hälften av arbetstagarna att stress var vanligt på deras arbetsplats. Arbetsrelaterad stress är också EU:s arbetsmiljötema 2014-2015. I Sverige har Arbetsmiljöverket nyligen bedrivit en informationskampanj om stress. Resultaten därifrån kommer att redovisas på arbetsmiljöriksdagen 23 oktober i Stockholm.

Läs mer

Tråkig samtalston smittar

Den som blir dåligt bemött på arbetsplatsen löper större risk att själv använda en trist samtalston mot kollegor. Det visar en amerikansk undersökning från University of Florida som nyligen publicerades i Journal of Applied Psycology och som tidningen Arbetsliv tagit del av. Det konstateras också att ohövligt beteende har stor negativ effekt på hela arbetsplatsen […]

Läs mer

Färre förlisningar

Sedan slutet av nittiotalet har antalet fartygsförlisningar i världen minskat kraftigt. 1998 drabbades 0,4 procent av världshandelsflottan av totalförlust, 2014 var siffran nere på närmare 0,1 procent. Det visar statistik från IUMI (International union of marine incurance). Statistiken visar också att fartyg äldre än 25 år är kraftigt överrepresenterade vid förlisningar. (IUMN)

Läs mer

Samma arbete olika belastning

I februari lämnades slutrapporten om mäns och kvinnors arbete till regeringen. Studien visar att i de fall män och kvinnor arbetar med samma saker belastas de ändå olika därför att verktyg och arbetsutrustning ofta är anpassade efter män. Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik har kvinnor generellt ett större ohälsotal än män. Fler kvinnor tvingas också sluta sitt […]

Läs mer

Nollvision för dödsolyckor

Regeringen har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Den ska presenteras senare under året och kommer att bland annat att innehålla en nollvision för dödsolyckor och allvarliga arbetsolyckor. I strategin kommer även det man kallar emotionella belastningsskador att lyftas fram. Det handlar om arbetstagare som möter många människor i arbetet och […]

Läs mer

Fortsatt minskning av piratattacker

Under 2014 registrerades 245 piratattacker runt om i världen. Det är en nedgång med över 40 procent jämfört med rekordåret 2011, vilket till stor del beror på minskad piratverksamhet utanför Somalia. Totalt kapades 21 fartyg, 183 bordades och 13 besköts. Fyra besättningsmedlemmar dödades, 13 skadades och nio kidnappades. I januari skickade Försvarsmakten för fjärde gången […]

Läs mer

Skadade händer

Handhållna maskiner av olika slag orsakar skador på fingrar och händer. De allvarligaste olyckorna sker med bultpistoler, cirkelsågar och motorsågar medan slipmaskiner, borrmaskiner, skruvdragare och spikpistoler ligger bakom det största antalet skador. Det visar en studie från Arbetsmiljöverket. (AV)

Läs mer

Nya kemikalieregler

Första juni i år ska samtliga orange kemikaliskyltar vara utbytta mot vita. Beslutet togs för flera år sedan men båda varianterna har varit godkända under en övergångsperiod. Ändringen av kemikalieskyltar är en harmonisering mot FN:s regelverk och genomförs i hela EU till följd av ett nytt minimidirektiv. Samtidigt upphör Arbetsmiljöverkets föreskrift om härdplaster och införlivas […]

Läs mer

Arbetsrelaterade besvär ökar 

Var fjärde person anmäler någon form av besvär kopplat till arbetet, vilket är en ökning jämfört med 2012. Det visar en studie bland 16 000 arbetstagare som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Stress, konflikter och andra psykiska problem dominerar och det är också den kategori som ökar mest, framför allt bland kvinnor. Näst vanligast är […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing