Arkiv | Aktuell arbetsmiljö

Telefonjour om svininfluensa

Den som har frågor om den nya influensan kan få svar på telefon: 020-20 20 00. Telefonjouren har öppet dygnet runt. Alla frågor och svar finns på www.krisinformation.se. Telefontjänsten har startats av fem myndigheter och flera länsstyrelser.

Läs mer

Mat-IQ: Så mår svenska sjöfolket

Olika internationella studier visar att livsstilsrelaterade sjukdomar är högre bland sjömän än bland landbaserade arbetare. I Sverige har ingen tidigare studie undersökt livsstil bland sjöfolk. På grund av detta tog vi i Mat-IQ initiativet till att genomföra en studie med syftet att ta reda på svenska sjöfolks kost, fysiska aktivitet och hälsa.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing