Arkiv | Aktuell arbetsmiljö

Farliga skärmaskiner

Skärmaskiner tillhör de livsmedelsmaskiner som orsakar mest olyckor i storkök. I samband med inspektioner på arbetsplatser iland har Arbetsmiljöverket konstaterat att flera äldre skärmaskiner, men även nya CE-märkta modeller, inte uppfyller rådande säkerhetskrav.

Läs mer

Föreskrifter uppdateras

Revideringen av Sjöfartsverkets arbets­miljö­föreskrifter, 2005:23, är klar. Områden som berörs är föreskriften om arbetsmiljö till sjöss liksom kapitlen om belysning, buller, kylanläggningar, minder­åriga, yrkesmässig exponering samt ventilation. De reviderade föreskrifterna kommer att träda i kraft den första januari 2010.

Läs mer

Ändrad symbolmärkning

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Skyltar med svarta symboler mot orange botten försvinner och ersätts av svarta symboler mot vit bakgrund med röd ram. Etiketter med den nya märkningen får användas redan nu, men blir ett krav första december […]

Läs mer

Rapport om farliga timmerlaster

Redan efter 37 timmar kan luften i lastrum och anslutande trapphus vara livsfarlig att inandas. Träpellets kan på kort tid bilda höga halter av den giftiga gasen kolmonoxid medan timmer och flis binder syre och bildar koldioxid. Det visar en forskningsstudie från Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall som granskat förändringar i atmosfären kring trälaster.

Läs mer

Bartender hyllades med årets SAN-pris

”Jag känner mig otroligt hedrad över att få ta emot det här priset, det betyder oerhört mycket för mig.” Det sa Christer Sjökvist, bartender och huvudskyddsombud på Silja Galaxy, när han tilldelades Sans årliga utmärkelse för särskilt berömvärda insatser på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Människa och teknik i samverkan på San-konferens

Forskningen anklagas ibland för att vara alltför akademisk och verklighetsfrämmande för att kunna omsättas i praktiken. På San-konferensen i Göteborg den 22 oktober gavs ett utmärkt exempel på motsatsen då Erik Styhr Petersen från danska Lyngsö Marine presenterade en radar med ett helt nytt sätt att visa information på och som utvecklats tillsammans med Chalmers […]

Läs mer

Arbetsmiljömanualen läggs ut på nätet

Nu blir arbetsmiljömanualen ännu mer lättillgänglig. SAN har beslutat att lägga ut arbetsmiljömanualen för sjöfarten på SAN:s, SARF:s och de tre sjöfackliga organisationernas hemsidor. För den som önskar kommer det även i fortsättningen gå att köpa pärmen och prenumerera på uppdateringar.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing