Arkiv | Avdelningar

Bättre ledarskap på hierarkiska arbetsplatser

När olyckan är framme ställs ledarskapsförmågan på sin spets, men grunden för ett välfungerande chefskap läggs i vardagen. Det säger psykolog Per Calleberg som jobbar med ledarskap och krishantering inom bland annat sjöfarten. Siste talaren under årets San-konferens var Per Calleberg från konsultbyrån Brolinwestrell. Han är specialiserad inom ledarskap och krishantering liksom medförfattare till boken […]

Läs mer

San-pristagare 2017 – Behärskar konsten att omsätta teori i praktik

Trots doktorstitel, uppskattad utbildare och flerfaldig pristagare ser Cecilia Österman sig i första hand som sjöman. Kanske är det orsaken till hennes förmåga att omsätta forskningsresultat till praktiska åtgärder ombord. Att årets San-pristagare kan sjöfartsbranschen och gjort mycket för arbetsmiljön framgår av hennes digra meritlista. Hon är sjöingenjör med tolv år till sjöss, har jobbat […]

Läs mer

Klämskada vid förflyttning av kran på däck

I samband med rengöring av lastrum på en torrlastare skulle överstyrman och en matros öppna några luckor till lastrummen med hjälp av en luck-kran. Kranen rör sig på spår längs med fartyget och manövreras från toppen av kranen på styrbord sida. Det finns alltid en besättnings- man på babord sida av kranen eftersom sikten från […]

Läs mer

Medvetslös vid arbete i tank

I samband med att ett fartyg låg på varv skulle en tank ytbehandlas invändigt. Manluckan hade varit öppen en längre tid och arbete hade utförts i tanken vid flera tillfällen. Tanken var därmed ventilerad och godkänd för arbete. Två av varvets inhyrda arbetare beträdde tanken för att måla insidan. En stund senare hörde fartygets besättning […]

Läs mer

Falska och trasiga lotslejdare

Transportstyrelsen har gått ut med en Safety Alert om att falska MED-certifikat på lotslejdare är i omlopp. Förfalskningen är utfärdad inom ramen för det marina utrusningsdirektivet 2014/90/EU och rattmärkningen. Bureau Veritas Marine & Offshore SAS har inte utfärdat detta MED-certifikatet och tillverkare är inte Marine Safety Supplies Ltd. Om en lotslejdare med certifikat av denna […]

Läs mer

Fast släckutrustning

Transportstyrelsen har fått in två rapporter om fast släckutrustning som inte fungerar som de ska. I det ena fallet har Trans-portstyrelsen gått ut med en Safety Alert. Problemet där var att en nyare modell av munstycke till sprinklersystemet inte riktigt passar i de äldre fästena. Det kan leda till att fullt tryck i systemet inte […]

Läs mer

Likabehandling – högaktuell utbildning

Undrar du hur sjöfartsbranschen bemöter Metoo-kampanjen? En åtgärd som inleddes redan förra året var att utveckla en utbildning för att motverka sexuella trakasserier, mobbning och andra kränkningar. Den blev klar i april i år och sedan dess har över 2 000 personer, varav en majoritet på svenskkontrollerade fartyg, genomfört den. – Med tanke på att […]

Läs mer

Välbehövlig kunskapsökning

När jag började skriva om sjöfart i mitten på nittiotalet var det näst intill omöjligt att hitta forskare att intervjua om frågor som rörde arbetsmiljön ombord. Visst fanns det en och annan, men då handlade det mer om spridda initiativ än om sammanhållna institutioner med arbetsmiljö som profil. Under de två decennier som passerat har […]

Läs mer

Vibrerande verktyg orsakar skador

Knacka rost i maximalt 24 minuter och använd inte slipmaskinen mer än 27 minuter. Annars ökar risken att drabbas av kroniska skador. Det säger Hans Pettersson som arbetar med buller och vibrationer vid Umeå universitet. Vibrationer är numera den vanligaste orsaken till arbetsskador bland försäkrade hos Afa försäkring. De drabbade är i alla åldrar, men […]

Läs mer

Färre belastningsskador med Ramp

Nu finns ett verktyg för rederier som vill minska antalet belastningsskador bland sina anställda. Metoden hjälper till med såväl riskidentifiering som åtgärder och är kostnadsfri. Under decennier har belastningsbesvär varit en av de vanligaste arbetsskadorna, både i Sverige och övriga Europa. Att problemen inte minskar, trots ökad automatisering, kan ha flera orsaker. Det säger Linda […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing