Arkiv | Avdelningar

Årets San-pristagare vill att alla ska må bra

Pia Westerholm och Jeanette Ganesjö på Silja Symphony har startat ett projekt om den sociala arbetsmiljön ombord. I oktober belönades de med San-priset för sina insatser. Många tycker att det är svårt att hitta konkreta arbetsformer för den sociala arbetsmiljön. Men i projektet Tillsammans gör vi skillnad visar huvudskyddsombud Pia Westerholm och skyddsombud Jeanette Ganesjö […]

Läs mer

Olyckor och tillbud på Göta älv

Transportstyrelsen vill belysa vikten av att ha implementerat en väl genomtänkt säkerhetsorganisation med tillhörande underhållssystem när man bedriver sjöfart. Göta älv trafikeras dagligen av torrlast, bulk och tankfartyg som rör sig från Göteborg till olika hamnar, framförallt i Vänern men också utefter älven och tillbaka igen. Farvattnen som dessa fartyg rör sig i är också […]

Läs mer

Ny handbok om kränkningar

Seko sjöfolk har tagit fram handboken Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. På ett enkelt och kortfattat sätt lyfter den fram de olika diskrimineringsgrunderna, tecken på att något i den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön inte fungerar och hur kränkningar och trakasserier kan förebyggas. Den beskriver också hur man bör agera när […]

Läs mer

Fatigue – ett olöst problem

Många arbetsmiljöproblem har genom åren lösts eller i alla fall blivit bättre, men vi har massor av jobb kvar att göra och vissa av sjöfartens arbetsmiljöproblem har dessvärre blivit större. Ett av dessa problem har uppstått då besättningarna minskats och arbetstiden ökat, jag tänker då närmast på trötthet eller fatigue. Det är ett stort problem […]

Läs mer

”Ledarskap handlar om att visa vägen”

Be aldrig någon annan att göra något du inte kan tänka dig att göra själv. Den devisen försöker Linus Edberg att leva efter i sin roll som befälhavare. Själv har han format sitt ledarskap efter de bra och dåliga chefer han haft under sina år till sjöss. Linus Edberg gick ut Sjöbefälsskolan i Göteborg 2010. […]

Läs mer

Svensk flagg fortsätter dala på vita listan

Sverige fortsätter att tappa placeringar på Paris MOU:s vita lista som varje år rankar världens fartygsnationer. Svensk flagg är nu nere på en 16:e plats, efter länder som Frankrike, Tyskland, Irland och Singapore. Under fem års tid låg Sverige bland de fem bästa på listan men har sedan halkat neråt och börjar nu närma sig […]

Läs mer

Byråkratsafari eller lätt att göra rätt?

Så var de äntligen här, Transportstyrelsens uppdaterade föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg. Jag måste erkänna att jag är lite kluven. Äntligen har vi samma regler för organisatorisk och social arbetsmiljö för de som arbetar på svenskflaggade fartyg som övriga arbetslivet. Vi har också samma gränsvärden för farliga ämnen. Ett litet tag. Just reglerna om hygieniska […]

Läs mer

Tekniker Niklas Jarenfors gillar problemlösning

Tillsammans med två maskinkollegor på Finntrader konstruerade motorman Niklas Jarenfors en bärbar dusch för kemolyckor. På Sjömanshusstiftelsens belöningsdag den 8 maj tilldelades han och arbetskamraterna 21 000 kronor för sin innovation. Den ursprungliga idén till kemduschen kom från ropax-färjan Finntraders förste fartygsingenjör som ville höja säkerheten i händelse av en kemolycka. Med en portabel dusch […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Risker och olyckor i samband med förtöjningsarbete vid ankomst och avgång Statens haverikommission (SHK) utreder en olycka som skedde […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing