Arkiv | Forskning

Hög trivsel trots mycket sjukskrivningar

Intendenturpersonal är oftare långtidssjukskrivna än andra ombord-anställda. Ändå trivs många med sitt arbete. Det visar en nypublicerad forskningsstudie. I rapporten Intendenturpersonalens arbetsmiljö har sjöfartsforskarna Cecilia Österman och Carl Hult vid Sjöbefälsskolan i Kalmar, studerat sjukskrivingar, trivsel och arbetsförhållanden bland service- personalen. Undersökningen omfattar 1 980 sjömän och visar att intendenturpersonal inom färjetrafiken är den yrkeskategori […]

Läs mer

Motverka mental och fysisk trötthet

Variation är nyckelordet i dagens moderna ergonomi. Det säger fysioterapeut Kjell Signell vid företagshälsovården Cityläkarna i Mariehamn. Belastningsskador är ett av de vanligaste arbetsrelaterade besvären, både i Sverige och övriga Europa. På fartyg är den ergonomiska miljön särskilt utmanande på grund av långa arbetspass och högt tempo, inte minst inom färjetrafiken. – Man ska vara […]

Läs mer

Ergonomi i fokus på M/S Eckerö

De hårda golven i byssan har ersatts med mjukare varianter, på lagret pågår försök med rullhyllor och kaféet har utrustats med rymligare arbets-ytor. På passagerarfärjan M/S Eckerö är ergonomin i fokus. Den gnistrande vårsolen står redan högt när Eckerö lägger ut från Grisslehamn i norra Roslagen och sätter kurs mot Åland. Drygt 600 passagerare har […]

Läs mer

Ökad vakenhet med blå belysning

Att exponeras för rätt ljus vid rätt tillfälle kan förbättra sömnkvalitén och även öka vakenheten under nattarbete. Det framgår av en rapport från SSPA. Sömnen är ett bekymmer för många sjömän. Vaktgång och nattarbete stör dygnsrytmen, underlaget är i rörelse och det kan vara svårt att somna dagtid. Men det går att förbättra sömnkvalitén ombord […]

Läs mer

Nytt projekt för bästa vaktavlösning

Vaktsystemen till sjöss har sett likadana ut under mycket lång tid, men undersökningar tyder på att det finns bättre lösningar. Nu ska effekten av olika avlösningssystem granskas i en ny forskningsstudie. För ett tiotal år sedan genomförde svenska marinen ett projekt för att undersöka hur olika avlösningssystem påverkar trötthetsnivån ombord. Resultaten visade att besättningarna blev […]

Läs mer

Gemensamma krafter för starkare sjöfartsforskning

Med gemensamma krafter ska nya Lighthouse stärka svensk sjöfartsforskning. En av deltagarna är Stiftelsen Sveriges Sjömanshus som verkar för att frågor som rör sjömännens arbetsmiljö inte glöms bort. Vid årsskiftet sjösattes nya Lighthouse. Till skillnad från föregångaren som hade en tydlig västsvensk tyngdpunkt är den uppdaterade versionen en nationell plattform med representanter för lärosäten och […]

Läs mer

S.O.S – letar fartyg för ny forskning

Nystartade forskningsprojektet stress on ships – SOS syftar till att genom bättre förberedelser få befäl och manskap att vilja jobba kvar längre till sjöss. Ambitionen är att ge de blivande sjömännen bättre förståelse för arbetet och livet till sjöss redan under utbildningen. Utöver Sverige (via Chalmers tekniska högskola) deltar även Italien, Turkiet, Finland och Litauen […]

Läs mer

Ny bryggteknik- av sjömän för sjöman

Fartygsbryggor har de senaste femton åren försetts med alltmer teknisk utrustning. Det handlar om GPS, elektroniska sjökort och AIS (automatiskt identifierings system). Problemet är att den nya tekniken inte alltid är anpassad efter användaren, att den ger dålig överblick och är svår att integrera till ett enhetligt system. Sjökapten och docent Margareta Lützhöft vid Institutionen […]

Läs mer

Nytt test förutsäger trötthet

Inom forskningsprojektet Horizon under- söks hur olika vaktsystemen ombord påverkar trötthetsfaktorn på däck och i maskinrum. Forskarna har tagit fram en prototyp till ett verktyg kallat Martha, som räknar ut trötthetsfaktorn i förtid. För mer info om MARTHA och nedladdning av verktyget för att testa, gå in på http://www.warsashacademy.co.uk/ Forskningsprojektet Horizon drivs av Chalmers Tekniska […]

Läs mer

Internationell undersökning inom däck och maskin

The Swedish club academy i Göteborg har startat en kartläggning av attityder hos ombordanställda. Projektets initiativtagare, Martin Hernqvist, berättar att det handlar om att ringa in och öka med- vetenheten kring tre områden: säkerhet, effektivitet och arbetstillfredsställelse. – Attityder handlar om folks tankar och det styr i sin tur hur vi beter oss. Om vi […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing