Arkiv | Forskning

Ny bryggteknik- av sjömän för sjöman

Fartygsbryggor har de senaste femton åren försetts med alltmer teknisk utrustning. Det handlar om GPS, elektroniska sjökort och AIS (automatiskt identifierings system). Problemet är att den nya tekniken inte alltid är anpassad efter användaren, att den ger dålig överblick och är svår att integrera till ett enhetligt system. Sjökapten och docent Margareta Lützhöft vid Institutionen […]

Läs mer

Nytt test förutsäger trötthet

Inom forskningsprojektet Horizon under- söks hur olika vaktsystemen ombord påverkar trötthetsfaktorn på däck och i maskinrum. Forskarna har tagit fram en prototyp till ett verktyg kallat Martha, som räknar ut trötthetsfaktorn i förtid. För mer info om MARTHA och nedladdning av verktyget för att testa, gå in på http://www.warsashacademy.co.uk/ Forskningsprojektet Horizon drivs av Chalmers Tekniska […]

Läs mer

Internationell undersökning inom däck och maskin

The Swedish club academy i Göteborg har startat en kartläggning av attityder hos ombordanställda. Projektets initiativtagare, Martin Hernqvist, berättar att det handlar om att ringa in och öka med- vetenheten kring tre områden: säkerhet, effektivitet och arbetstillfredsställelse. – Attityder handlar om folks tankar och det styr i sin tur hur vi beter oss. Om vi […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing