Arkiv | Avdelningar

Nytt år, nya tag

Du håller 2008 års första nummer av SAN Nytt i din hand. Du känner igen den från föregående år, men en ny vinjett – Profilen – har tillkommit. Under den rubriken kommer du att möta branschfolk som ägnar extra mycket tid och kraft åt att förbättra arbetsmiljön till sjöss.

Läs mer

Ja till superkonvention i vår

Arbetet med ratificeringen av ILO:s superkonvention för ombordanställda går vidare. I januari löpte den svenska remisstiden ut och när svaren är sammanställda ska ärendet beredas av näringsdepartementet innan en proposition kan läggas fram för riksdagen. – Ett beslut under vårriksdagen 2009 är fullt möjligt, säger Leif Remahl vid Sjöfartsverket som är regeringens sakkunnige i ärendet.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing