Arkiv | Profilen

Richard Fritz

Brinner för träning och hälsa Träning och bra mat gör sjölivet roligare. Det säger kockstewart Richard Fritz som under sina 30 år till sjöss lyckats inspirera många kollegor att börja motionera. I maj fick han ta emot Sjömanshusstiftelsens idrottsbelöning för sina hälsoinsatser ombord. Att just Baltic Brights besättning kommit tvåa i Motionsligan tre år i […]

Läs mer

HR-chef med hjärtat i rederiet

Transatlantic har genomgått stora förändringar. Rederiets HR-chef, Britta Stolt, säger att hon under hela transformeringen hållit fast vid bolagets generösa personalpolitik. Nu verkar man vara på väg ut ur krisen med personalhälsan i behåll.   Som så många andra inom sjöfarten drabbades Transatlantic hårt när finanskrisen slog till 2008. Bolaget var inne i en expansiv […]

Läs mer

Från skyddsutrustning till psykosociala frågor

Det är inte längre krav på arbetshandskar eller bristande tillgång på skyddsglasögon som huvudskyddsombud Martin Hulterström på M/S Nordlink brottas med. Istället har misstrivsel och samarbetsproblem blivit vanligare. Martin Hulterström förstod tidigt att en bra arbetsmiljö är viktigt för den som jobbar till sjöss. Redan på gymnasiet blev han upplyst om de problem och risker […]

Läs mer

Löste problem med frost och rost på bildäck – Belönades av Sjömanshusstiften

Vintertid var miljön på Galaxys bildäck bedrövlig. Det blev kallt och halt för både besättning och passagerare och hydrauliken rostade. Lösningen blev en egen installation där värmeöverskott från kylvattensystemet ger en behaglig temperatur året om. Problem med utkylda bildäck var inget som serviceingenjör Daniel Turkowitch behövde bekymra sig för de första åren till sjöss. Som […]

Läs mer

Kanadensisk arbetsmiljöexpert på Chalmers

Ett nära samarbete mellan sjöfarts-branschen och högskolan är ett måste för att forskningen ska bli relevant och komma ombord-anställda och redare till del. Det menar den kanadensiske HR-expert-en Scott MacKinnon, gästprofessor på Chalmers institution för sjöfart och marin teknik.  Traditionellt har högskolor och universit-et slagit hård vakt om den akademiska integriteten. Forskning ska bedrivas självständigt […]

Läs mer

”God arbetsmiljö är en smart affärsidé”

Hos Sirius Shipping har man gjort god arbetsmiljö till affärsidé. – Är båten fin och folk trivs ombord sköts underhållet bättre, arbetet blir mer effektivt och kunderna nöjdare. Arbetsmiljösatsningar är en ren win-win, säger rederiets personalchef Per Barkman. När Per Barkman började på Donsörederiet Sirius 2003, hade bolaget fyra fartyg. Idag består flottan av tolv […]

Läs mer

Peter Jodin är alltid nåbar

Som dp i ett världsomseglande rederi hanterar Peter Jodin allt från fripassagerare och pirathot till personlig skyddsutrustning. Och besättningarna kan ringa honom sju dagar i veckan, dygnet runt. Peter Jodin tar emot på Wallenius Marines huvudkontor på söder i Stockholm. Härifrån har han kontakt med rederiets 14 svenskflaggade fartyg och gör vad han kan för […]

Läs mer

Bronach Karlsson: Jag är 100 procent skyddsombud

Sjökock Bronach Karlsson tycker om ansvaret som kommer med skyddsombudsrollen och att få vara med att skapa en säkrare arbetsmiljö. – Min uppväxt på Nordirland har nog påverkat den jag är idag. Jag har sett för mycket elände i mitt liv och gör allt jag kan för att ingen ska skadas. Att en brittiskflaggad gods- […]

Läs mer

Leif Näslund löste värmeproblem

Elektroingenjör Leif Näslund på M/S Isolde är en problemlösare av stora mått. I fjol prisades han av Sjömanshus-stiftelsen för uppgradering av belysningen på lastdäck och under årets belöningsdag fick han utmärkelse för två olika uppfinningar. – Sjömän måste vara lite som schackspelare och hela tiden tänka framåt. Bara man får klura ett tag hittar man […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing