Arkiv | Profilen

Kanadensisk arbetsmiljöexpert på Chalmers

Ett nära samarbete mellan sjöfarts-branschen och högskolan är ett måste för att forskningen ska bli relevant och komma ombord-anställda och redare till del. Det menar den kanadensiske HR-expert-en Scott MacKinnon, gästprofessor på Chalmers institution för sjöfart och marin teknik.  Traditionellt har högskolor och universit-et slagit hård vakt om den akademiska integriteten. Forskning ska bedrivas självständigt […]

Läs mer

”God arbetsmiljö är en smart affärsidé”

Hos Sirius Shipping har man gjort god arbetsmiljö till affärsidé. – Är båten fin och folk trivs ombord sköts underhållet bättre, arbetet blir mer effektivt och kunderna nöjdare. Arbetsmiljösatsningar är en ren win-win, säger rederiets personalchef Per Barkman. När Per Barkman började på Donsörederiet Sirius 2003, hade bolaget fyra fartyg. Idag består flottan av tolv […]

Läs mer

Peter Jodin är alltid nåbar

Som dp i ett världsomseglande rederi hanterar Peter Jodin allt från fripassagerare och pirathot till personlig skyddsutrustning. Och besättningarna kan ringa honom sju dagar i veckan, dygnet runt. Peter Jodin tar emot på Wallenius Marines huvudkontor på söder i Stockholm. Härifrån har han kontakt med rederiets 14 svenskflaggade fartyg och gör vad han kan för […]

Läs mer

Bronach Karlsson: Jag är 100 procent skyddsombud

Sjökock Bronach Karlsson tycker om ansvaret som kommer med skyddsombudsrollen och att få vara med att skapa en säkrare arbetsmiljö. – Min uppväxt på Nordirland har nog påverkat den jag är idag. Jag har sett för mycket elände i mitt liv och gör allt jag kan för att ingen ska skadas. Att en brittiskflaggad gods- […]

Läs mer

Leif Näslund löste värmeproblem

Elektroingenjör Leif Näslund på M/S Isolde är en problemlösare av stora mått. I fjol prisades han av Sjömanshus-stiftelsen för uppgradering av belysningen på lastdäck och under årets belöningsdag fick han utmärkelse för två olika uppfinningar. – Sjömän måste vara lite som schackspelare och hela tiden tänka framåt. Bara man får klura ett tag hittar man […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing