Arkiv | SAN har ordet

Välbehövlig kunskapsökning

När jag började skriva om sjöfart i mitten på nittiotalet var det näst intill omöjligt att hitta forskare att intervjua om frågor som rörde arbetsmiljön ombord. Visst fanns det en och annan, men då handlade det mer om spridda initiativ än om sammanhållna institutioner med arbetsmiljö som profil. Under de två decennier som passerat har […]

Läs mer

Lekfull arbetsmiljökonferens i Lund

I augusti var det Sveriges tur att arrangera Nordens största arbetsmiljökonferens som varje år anordnas av Nordiska Ergonomi och human factorssällskapet (NES). Lunds universitet stod värd på temat Joy at work och närmare 150 deltagare från 19 länder såg till att hålla arbetsglädjen på topp! Den tre dagar långa NES-konferenserna kännetecknas av en härlig blandning […]

Läs mer

Utbildningen om likabehandling – nu är den klar!

Nu är den webbaserade utbildningen om likabehandling ombord redo att användas. Kursen tar upp olika former av kränkningar och trakasserier i syfte att medvetandegöra och motverka den typen av osunda beteenden. Den finns på såväl svenska som engelska och tar cirka en timme att genomföra. Utbildningen är kostnadsfri och alla som genomgått den med godkänt […]

Läs mer

Ergonomi ombord på film

Ägna inte hela din ledighet till återhämtning för att orka med nästa törn. Det är budskapet i de sju kortfilmer om ergonomi som Sans danska systerorganisation, Seahealth, låtit producera. Filmerna tar sig an områden som tunga lyft och obekväma arbetsställningar och ger råd om vad man bör tänka på. http://www.seahealth.dk/side/ergonomi-film.

Läs mer

Arbetsmiljömanualen för sjöfart digitaliseras och byter namn

Sedan ett antal år har arbetsmiljömanualen för sjöfart funnits i pärmformat och det har varit möjligt att köpa den och prenumerera på uppdateringar via Prevent. Manualen har också varit tillgänglig via en pdf-fil. Nu tar vi nästa steg och låter manualen bli digital. Därmed kommer den att bli mer lättillgänglig. Möjligheten att prenumerera på uppdateringar […]

Läs mer

Arbetsmiljöåret 2017

Under 2017 finns det flera nyheter att se fram emot inom arbetsmiljön till sjöss. En av dem är den omfattande studien om intendenturpersonalens arbetsmiljö som genomförts av forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Intendenturen var länge något av en bortglömd grupp i forskningssammanhang, men under senare år har fokus på deras arbetssituation ökat och det ska […]

Läs mer

Enkel vibrationsmätning

Vid årsskiftet kommer en nya apparat för mätning av vibrationer, en så kallad smartvib, ut på marknaden. Stor som en tändsticksask läser den med hjälp av en sensor av alla former av vibrationer, såväl från handhållna verktyg som helkroppsvibrationer. Signalerna skickas sedan vidare till en app i mobiltelefonen där resultatet redovisas och kan jämföras med […]

Läs mer

Heffaklumpsjakt i nätverksdjungeln

Sjöfarten är världens kanske mest globaliserade bransch, det ligger liksom i sakens natur och har så varit sedan vi började frakta gods och människor. Men med tiden har inte bara fartyg och teknik utvecklats, det har även skett stora organisatoriska förändringar inom sjöfartsnäringen, på land såväl som till sjöss. På den internationella marknadsplatsen köps och […]

Läs mer

Intendenturpersonalens arbetsmiljö

En fråga som varit på tapeten i många år är den tilltagande stressen bland intendenturpersonalen. Tempot ökar och sjukskrivningarna likaså. Samtidigt har vi ett växande problem med Försäkringskassan som slutar att betala ut sjukpenning till dom sjuka med hänvisning till att dom kan ta arbete någon annanstans. Var dessa jobb skulle finnas berättar dom dock […]

Läs mer

Välförtjänta arbetsbelöningar

Att besättningarna är rederiernas viktigas-te resurs blir sällan så tydligt som under Sjömanshusstiftelsens belöningsdagar. När Stiftelsen höll sin senaste högtidsdag i mitten av maj på Fotografiska museet i Stockholm, delades inte mindre än 29 olika arbetsbelöningar ut. Spännvidden av innovationer var stor med allt från utbildningar och mobila flaskställ till sinnrika verktyg och förbättrad luftkvalitet. […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing