Arkiv | SAN har ordet

Heffaklumpsjakt i nätverksdjungeln

Sjöfarten är världens kanske mest globaliserade bransch, det ligger liksom i sakens natur och har så varit sedan vi började frakta gods och människor. Men med tiden har inte bara fartyg och teknik utvecklats, det har även skett stora organisatoriska förändringar inom sjöfartsnäringen, på land såväl som till sjöss. På den internationella marknadsplatsen köps och […]

Läs mer

Intendenturpersonalens arbetsmiljö

En fråga som varit på tapeten i många år är den tilltagande stressen bland intendenturpersonalen. Tempot ökar och sjukskrivningarna likaså. Samtidigt har vi ett växande problem med Försäkringskassan som slutar att betala ut sjukpenning till dom sjuka med hänvisning till att dom kan ta arbete någon annanstans. Var dessa jobb skulle finnas berättar dom dock […]

Läs mer

Välförtjänta arbetsbelöningar

Att besättningarna är rederiernas viktigas-te resurs blir sällan så tydligt som under Sjömanshusstiftelsens belöningsdagar. När Stiftelsen höll sin senaste högtidsdag i mitten av maj på Fotografiska museet i Stockholm, delades inte mindre än 29 olika arbetsbelöningar ut. Spännvidden av innovationer var stor med allt från utbildningar och mobila flaskställ till sinnrika verktyg och förbättrad luftkvalitet. […]

Läs mer

Så mycket bättre

Som du säkert redan lagt märke till är det 60 år sedan Sjöfartens arbetsmiljönämnd bildades. Och 40 år sedan första numret av San-nytt gick i tryck. När man läser de högtidligt formulerade protokollen från Sans styrelsemöten från femtio- och sextiotalen och fram till dagens aktuella skrivelser, slås man av hur mycket bättre saker och ting […]

Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Vi var många arbetsmiljömuppar som utbrast ”Äntligen!” när det blev klart att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö börj-ar gälla den 31 mars 2016. Syftet med de nya reglerna är att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att minska den arbetsrelater-ade ohälsan. Reglerna förtydligar vilka organisatoriska och sociala faktorer som ska vara en del av […]

Läs mer

Dags att boka höstens San-konferens!

I en artikel på sidan tre konstaterar Svensk sjöfarts vd, Pia Berglund, att trakasserier och kränkningar inte hör hemma i en näring med ambitionen att vara en attraktiv framtidsbransch. Och det är bara att hålla med. Under höstens San-konferens sätter nämnden fokus på ungdomarna och vad som behöver göras för att möta deras förväntningar på […]

Läs mer

En sjöman är en sjöman

– en läkare är en läkare MIN FÖRSTA INBLICK i det sjukvårdande arbetet ombord var på M/S Kirribilli liggande i Cape Town/Sydafrika för last. En av stuvarna skar sig i väldigt djupt i handen och trots att vi låg till kaj blev det andrestyrman som fick sy ihop såret. Och sy kunde han, det såg […]

Läs mer

Arbetsmiljöåret 2015

När vi inför det här numret av tidningen pratade med blivande sjömän var det glädjande att höra att de hade blivit så väl omhändertagna under sina praktiker, fått lära sig mycket och dessutom haft roligt. Men intervjuerna visade också att allt inte är som det ska. Mest uppseendeväckande var en matroselev som fått måla med […]

Läs mer

Utan mål ingen handling

På gott och ont har 2014 varit ett år i den psykosociala arbetsmiljöns tecken. Efter att antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 50 procent de senaste fyra åren är nu stress eller andra psykiska påfrestningar den vanligaste orsaken till besvär.  Näst vanligast är besvär som beror på påfrestande […]

Läs mer

Bättre bemanning med ny resolution

Vi jobbar för en god arbetsmiljö. Problemen är många och medan vissa kan lösas kan andra bara reduceras. Reducerbara problemen är sådant som sjögång, vibrationer och buller. Till dem som kan lösas hör exempelvis för hög arbetsbelastning, trötthet och underbemanning. Frågan är hur vi går vidare med dessa lösbara problem. Att hög arbetsbelastning och lång […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing