Arkiv | SAN har ordet

Arbetsmiljömanualen för sjöfart digitaliseras och byter namn

Sedan ett antal år har arbetsmiljömanualen för sjöfart funnits i pärmformat och det har varit möjligt att köpa den och prenumerera på uppdateringar via Prevent. Manualen har också varit tillgänglig via en pdf-fil. Nu tar vi nästa steg och låter manualen bli digital. Därmed kommer den att bli mer lättillgänglig. Möjligheten att prenumerera på uppdateringar […]

Läs mer

Arbetsmiljöåret 2017

Under 2017 finns det flera nyheter att se fram emot inom arbetsmiljön till sjöss. En av dem är den omfattande studien om intendenturpersonalens arbetsmiljö som genomförts av forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Intendenturen var länge något av en bortglömd grupp i forskningssammanhang, men under senare år har fokus på deras arbetssituation ökat och det ska […]

Läs mer

Enkel vibrationsmätning

Vid årsskiftet kommer en nya apparat för mätning av vibrationer, en så kallad smartvib, ut på marknaden. Stor som en tändsticksask läser den med hjälp av en sensor av alla former av vibrationer, såväl från handhållna verktyg som helkroppsvibrationer. Signalerna skickas sedan vidare till en app i mobiltelefonen där resultatet redovisas och kan jämföras med […]

Läs mer

Heffaklumpsjakt i nätverksdjungeln

Sjöfarten är världens kanske mest globaliserade bransch, det ligger liksom i sakens natur och har så varit sedan vi började frakta gods och människor. Men med tiden har inte bara fartyg och teknik utvecklats, det har även skett stora organisatoriska förändringar inom sjöfartsnäringen, på land såväl som till sjöss. På den internationella marknadsplatsen köps och […]

Läs mer

Intendenturpersonalens arbetsmiljö

En fråga som varit på tapeten i många år är den tilltagande stressen bland intendenturpersonalen. Tempot ökar och sjukskrivningarna likaså. Samtidigt har vi ett växande problem med Försäkringskassan som slutar att betala ut sjukpenning till dom sjuka med hänvisning till att dom kan ta arbete någon annanstans. Var dessa jobb skulle finnas berättar dom dock […]

Läs mer

Välförtjänta arbetsbelöningar

Att besättningarna är rederiernas viktigas-te resurs blir sällan så tydligt som under Sjömanshusstiftelsens belöningsdagar. När Stiftelsen höll sin senaste högtidsdag i mitten av maj på Fotografiska museet i Stockholm, delades inte mindre än 29 olika arbetsbelöningar ut. Spännvidden av innovationer var stor med allt från utbildningar och mobila flaskställ till sinnrika verktyg och förbättrad luftkvalitet. […]

Läs mer

Så mycket bättre

Som du säkert redan lagt märke till är det 60 år sedan Sjöfartens arbetsmiljönämnd bildades. Och 40 år sedan första numret av San-nytt gick i tryck. När man läser de högtidligt formulerade protokollen från Sans styrelsemöten från femtio- och sextiotalen och fram till dagens aktuella skrivelser, slås man av hur mycket bättre saker och ting […]

Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Vi var många arbetsmiljömuppar som utbrast ”Äntligen!” när det blev klart att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö börj-ar gälla den 31 mars 2016. Syftet med de nya reglerna är att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att minska den arbetsrelater-ade ohälsan. Reglerna förtydligar vilka organisatoriska och sociala faktorer som ska vara en del av […]

Läs mer

Dags att boka höstens San-konferens!

I en artikel på sidan tre konstaterar Svensk sjöfarts vd, Pia Berglund, att trakasserier och kränkningar inte hör hemma i en näring med ambitionen att vara en attraktiv framtidsbransch. Och det är bara att hålla med. Under höstens San-konferens sätter nämnden fokus på ungdomarna och vad som behöver göras för att möta deras förväntningar på […]

Läs mer

En sjöman är en sjöman

– en läkare är en läkare MIN FÖRSTA INBLICK i det sjukvårdande arbetet ombord var på M/S Kirribilli liggande i Cape Town/Sydafrika för last. En av stuvarna skar sig i väldigt djupt i handen och trots att vi låg till kaj blev det andrestyrman som fick sy ihop såret. Och sy kunde han, det såg […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing