Arkiv | SAN tipsar

Ladda ner om kemikalier

Nu kan du ladda ner Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om hygieniska gränsvärden som börjar gälla den första juni 2016. Afsen heter 2015:7 och innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden. Enligt Arbetsmiljöverkets uppskattning finns cirka 550 företag som hanterar ämnen som omfattas av de förändrade gränsvärdena. Förändringen är en EU-anpassning. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf

Läs mer

Snabbguide för arbetsmiljöproblem

Har du ett arbetsmiljöproblem, men vet inte vart du ska vända dig för att få hjälp? Då kan du gå in på arbetsmiljöverkets hemsida och ta del av deras snabbguide. Den visar snabbt och enkelt hur du går tillväga och vem du ska vända dig till. www.av.se. Skriv sedan snabbguide till arbetsmiljö i sökrutan.

Läs mer

Följetong om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har låtit producera 13 olika filmer om systematiskt arbetsmiljöarbete (sam). Den första filmen är en animerad kortfilm som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver vad sam innebär. Övriga tolv filmer handlar om de tolv paragraferna i föreskriften. Filmerna är en del i Arbetsmiljöverkets fyraåriga handlingsprogram, som syftar till att förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Handbok för sjukvårdsansvariga styrmän

TVÅ SVENSKA STUDENTER vid sjöbefälsskolan på Åland valde att som examensarbete skriva en handbok om sjukvård för styrmän. Den fokuserar på att stötta sjukvårdsinsatser som är viktiga att klara av ombord, men som sällan praktiseras. Sjukvårdsguiden används numera som undervisningsmaterial vid hälso- och sjukvårdskursen för sjöbefäl på högskolan på Åland och ett svenskt rederi har […]

Läs mer

Sankonferens 2015

VILL DU FÅ KOLL på aktuella arbetsmiljöfrågor för sjöfarten? I så fall får du inte missa höstens Sankonferens som i år har temat Rätt kurs för framtida arbetsmilj-utmaningar. Den 22 oktober ses vi i ”Läppstiftet” i Göteborg för en fullmatad konferens med många intressanta föreläsare. Anmälan görs till Eva Ohlsson. Program och inbjudan kommer längre […]

Läs mer

Nominera till San-pris

I höst delar vi åter ut Sans arbetsmiljöpris. Om du känner till någon, person eller företag, som gör det där lilla extra för arbetsmiljön ombord, vill vi veta det. Skicka in ditt förslag till eva.ohlsson@transportgruppen.se.

Läs mer

Hållbart sjömansliv

Så skapar vi ett hållbart sjömansliv. Det är temat för höstens San-konferens. Konferensen hålls den 6 november 2014 i Göteborg och är som vanligt kostnadsfri. Mer information kommer, men eventuella frågor kan redan nu mejlas till eva.ohlsson@transportgruppen.se. 

Läs mer

Konferens om fartyg-människa-miljö

Den 13-14 november bjuder Sjöfartshögskolan i Kalmar in till en konferens om fartyg-människa-miljö. Konferensen är den tredje i en serie med fokus på miljöanpassning och energieffektivisering. Men i år kommer också människan ombord att få större utrymme och aktuell arbetsmiljöforskning kommer att presenteras. Konferensen hålls på svenska. För mer information, besök Sjöfartshögskolans hemsida och klicka […]

Läs mer

Film om MLC

På den internationella arbetarorganisa-tionens (ILO) hemsida finns en informativ film om den nya arbetsmiljökonvention-en, MLC. Gå in på www.ilo.org; filmen heter ”A Passport to Decent Work”. Skriv in titeln i sökfältet längst upp till höger eller gå via länk: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_219972/lang–en/index.htm

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing