Arkiv | SAN tipsar

Afa stöttar arbetsmiljöutbildning

Arbetsgivare som vill fortbilda skyddsombud och chefer i arbetsmiljö kan få ekonomiskt stöd för detta hos Afa försäkringar. Ersättning kan sökas för kursavgifter, resor, kost och logi på utbildningar upp till tre dagar. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/las-mer-och-ansok/  

Läs mer

App för bättre hamnbesök

Nu finns en app som ska underlätta för dig som sjöman när du går iland under ett hamnuppehåll. På appen hittar du information om exempelvis närmaste sjömansklubb, lokala ITF-representanter och pålitliga transporter. Det går också att skriva omdömen om sjöfartsklubbar man besökt för andra att ta del av. Det är Internationella Transportarbetareförbundet, ITF, som utvecklat […]

Läs mer

Säker städning

Städpersonal ombord på färjor har ofta ett tungt och stressigt arbete, en arbetssituation de delar med många städare iland. Nu har arbetsmiljö-organisationen Prevent utvecklat en webbplats med tips om hur man kan underlätta städarbetet och den vänder sig till såväl städare som chefer. Läs mer på http://www.prevent.se/allt-om-stad/

Läs mer

Ladda ner om kemikalier

Nu kan du ladda ner Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om hygieniska gränsvärden som börjar gälla den första juni 2016. Afsen heter 2015:7 och innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden. Enligt Arbetsmiljöverkets uppskattning finns cirka 550 företag som hanterar ämnen som omfattas av de förändrade gränsvärdena. Förändringen är en EU-anpassning. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf

Läs mer

Snabbguide för arbetsmiljöproblem

Har du ett arbetsmiljöproblem, men vet inte vart du ska vända dig för att få hjälp? Då kan du gå in på arbetsmiljöverkets hemsida och ta del av deras snabbguide. Den visar snabbt och enkelt hur du går tillväga och vem du ska vända dig till. www.av.se. Skriv sedan snabbguide till arbetsmiljö i sökrutan.

Läs mer

Följetong om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har låtit producera 13 olika filmer om systematiskt arbetsmiljöarbete (sam). Den första filmen är en animerad kortfilm som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver vad sam innebär. Övriga tolv filmer handlar om de tolv paragraferna i föreskriften. Filmerna är en del i Arbetsmiljöverkets fyraåriga handlingsprogram, som syftar till att förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Handbok för sjukvårdsansvariga styrmän

TVÅ SVENSKA STUDENTER vid sjöbefälsskolan på Åland valde att som examensarbete skriva en handbok om sjukvård för styrmän. Den fokuserar på att stötta sjukvårdsinsatser som är viktiga att klara av ombord, men som sällan praktiseras. Sjukvårdsguiden används numera som undervisningsmaterial vid hälso- och sjukvårdskursen för sjöbefäl på högskolan på Åland och ett svenskt rederi har […]

Läs mer

Sankonferens 2015

VILL DU FÅ KOLL på aktuella arbetsmiljöfrågor för sjöfarten? I så fall får du inte missa höstens Sankonferens som i år har temat Rätt kurs för framtida arbetsmilj-utmaningar. Den 22 oktober ses vi i ”Läppstiftet” i Göteborg för en fullmatad konferens med många intressanta föreläsare. Anmälan görs till Eva Ohlsson. Program och inbjudan kommer längre […]

Läs mer

Nominera till San-pris

I höst delar vi åter ut Sans arbetsmiljöpris. Om du känner till någon, person eller företag, som gör det där lilla extra för arbetsmiljön ombord, vill vi veta det. Skicka in ditt förslag till eva.ohlsson@transportgruppen.se.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing