Arkiv | SAN tipsar

Film om MLC

På den internationella arbetarorganisa-tionens (ILO) hemsida finns en informativ film om den nya arbetsmiljökonvention-en, MLC. Gå in på www.ilo.org; filmen heter ”A Passport to Decent Work”. Skriv in titeln i sökfältet längst upp till höger eller gå via länk: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_219972/lang–en/index.htm

Läs mer

Tidningen

Får du SAN-nytt till rätt adress, är den ställd i det namn du önskar och får du det antal exemplar du vill ha? Om inte, hör av dig till Eva Ohlsson så hjälper hon dig. Till Eva kan även du som önskar att prenumerera på tidningen vända dig. Hon nås på eva.ohlsson@transportgruppen.se.

Läs mer

Höstens San-konferens

När olyckan har hänt är temat för årets San-konferens. Den går av stapeln den 24 oktober 2013 i Göteborg. En rad intressanta föredragshållare kommer att vara på plats och deltagandet är som vanligt kostnadsfritt. Mer information kommer, men har du frågor om konferensen redan nu kan du mejla eva.ohlsson@transportgruppen.se

Läs mer

Trivselmätning

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett interaktivt självskattningsverktyg som kan användas för att undersöka den psykosociala miljön på sin arbetsplats. Verktyget har utvecklats som ett led i 2012 års EU-kampanj om riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön. Du hittar det på http://www.av.se/Aktuellt/eu_kampanj/

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing