Arkiv | SAN tipsar

Trivselmätning

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett interaktivt självskattningsverktyg som kan användas för att undersöka den psykosociala miljön på sin arbetsplats. Verktyget har utvecklats som ett led i 2012 års EU-kampanj om riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön. Du hittar det på http://www.av.se/Aktuellt/eu_kampanj/

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing