Arkiv | Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning informerar

Fast släckutrustning

Transportstyrelsen har fått in två rapporter om fast släckutrustning som inte fungerar som de ska. I det ena fallet har Trans-portstyrelsen gått ut med en Safety Alert. Problemet där var att en nyare modell av munstycke till sprinklersystemet inte riktigt passar i de äldre fästena. Det kan leda till att fullt tryck i systemet inte […]

Läs mer

Huvudskada vid uppgång från maskin

En besättningsman på en mindre lastbåt som förtöjt i hemmahamn för kvällen skulle utföra ett mindre servicearbete innan arbetsdagens slut. På väg upp från maskin slog han huvudet i en balk vid maskin-kappens uppgång och tappade medvetandet. Arbetskamraterna hittade den skadade liggandes på marken. Låga balkar i maskinrummet och uppgången från maskin har efter händelsen […]

Läs mer

Halkolycka i snöväder

Befälhavaren på en mindre passagerarbåt skulle springa över till ett systerfartyg för att hämta en reservdel. Det var tio till femton grader kallt med snö och is. Kollegan ombord var kvar på bryggan och höll fartyget mot kajen. Efter en stund reagerade denne över att det tog oväntat lång tid för befälhavaren att komma tillbaks […]

Läs mer

Olyckor som kan härledas till trötthet och utmattning

Alla som jobbat till sjöss vet att det beroende på vaktsystem, fartygstyp, väder och arbetsmiljö kan uppstå situationer där besättningen blir utmattad och riskerar att somna eller tappa koncentrationen och förmågan att fatta rätt beslut. Ur vår olycksdatabas har vi tagit fram statistik och några typiska olyckor där orsaken till olyckan kan kopplas till utmattning, […]

Läs mer

Brand

Den brand som ledde till att fyra besättningsmedlemmar avled ombord på bogserbåten Zeus i Sölvesborgs hamn i september 2015, har utretts och rapport publicerats av den polska haverikommissionen i samarbete med Statens haverikommission. Där finns ett antal punkter att ta lärdom av för redare och sjömän i allmänhet, men i synnerhet de som seglar på […]

Läs mer

Information om räddningsvästar

Statens haverikommission (SHK) har uppmärksammat hur flytvästar fungerar i olika förhållanden, vikten av underhåll och kunskap om för- och nackdelar med olika sorters flytvästar. Nedan text är tagen direkt från SHK:s slutrapport RS 2016:08 Öring med pråmförlisning i Göta älv. Texten har kortats något. 2.12.1 Deplacerande flytvästar En deplacerande flytväst är tillverkad av syntetiska material […]

Läs mer

Klämskador på händer och armar

En vanligt återkommande olycka inom sjöfarten är klämskador på händer och armar i samband med lastning, förtöjning, underhållsarbete både i maskin och på däck och även inom intendenturen. Klämskador kan leda till stora konsekvenser för den drabbade i form av amputation, minskad rörelseförmåga och längre sjukskrivningstider. Vi har tittat på statistik mellan 2011 och 2016 […]

Läs mer

Risker vid navigering i skärgård med nedsatt sikt

Transportstyrelsen vill presentera två fall av felnavigering i skärgårdstrafik som belyser vikten av att ha god kunskap om den navigationsutrustning som finns ombord, att navigationsutrustningen hålls i gott skick och fungerar som den ska samt att man planerar sin resa noggrant även om besättningen är väl känd med farvattnet och omgivningen. Fall 1 I det […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing