Arkiv | Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning informerar

Klämskador på händer och armar

En vanligt återkommande olycka inom sjöfarten är klämskador på händer och armar i samband med lastning, förtöjning, underhållsarbete både i maskin och på däck och även inom intendenturen. Klämskador kan leda till stora konsekvenser för den drabbade i form av amputation, minskad rörelseförmåga och längre sjukskrivningstider. Vi har tittat på statistik mellan 2011 och 2016 […]

Läs mer

Risker vid navigering i skärgård med nedsatt sikt

Transportstyrelsen vill presentera två fall av felnavigering i skärgårdstrafik som belyser vikten av att ha god kunskap om den navigationsutrustning som finns ombord, att navigationsutrustningen hålls i gott skick och fungerar som den ska samt att man planerar sin resa noggrant även om besättningen är väl känd med farvattnet och omgivningen. Fall 1 I det […]

Läs mer

Kolmonoxidförgiftning

Brandlarmet utlöstes i maskinrummet på en mindre färja. En besättningsman sprang ner för att undersöka orsaken och exponerades då för rök eftersom maskinrummet var rökfyllt. En dryg timme senare började besättningsmannen må dåligt med huvudvärk, illamående, synrubbningar och högt blodtryck. Han fördes akut till sjukhus där man konstaterade kolmonoxidförgiftning. Ett sätt att undvika den här […]

Läs mer

Risker vid lasthantering med kran

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid lasthantering med kran på bulk- och torrlastfartyg. I samband med lossning av timmer ur lastlucka nummer två på ett fartyg, var kranen tvungen att svänga över lastlucka nummer ett för att nå kajen. En besättningsman höll på med rengöring av lastrum ett när kranen svängde över […]

Läs mer

Olyckor vid förtöjning

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid förtöjning. En olycka inträffade när ett mindre passagerarfartyg skulle förtöja. Då fartyget närmade sig den planerade förtöjningsplatsen ombads fartyget av personer på kajen att förtöja längre ut. Den nya förtöjningsplatsen låg i 90 graders vinkel mot den tidigare planerade vilket medförde att fartyget fick vinden rakt […]

Läs mer

Egenkontroll – ett proaktivt verktyg

Ett enkelt sätt att öka medvetenheten och vaksamheten ombord är att använda sig av egenkontroll. Inom kärnkraftsindustrin använder man till exempel begreppet STARK, vilket är ett förhållningssätt med grunden i egenkontroll och en slags arbetsmodell för att göra saker i rätt ordning och på ett strukturerat sätt. Andra arbetsmetoder som kan användas är till exempel […]

Läs mer

Livflottar – 24 månaders serviceintervall

Transportstyrelsen vill på detta sätt informera om att projektet förlängt serviceintervall för livflottar med 12 månaders intervall ombord på last- och passagerarfartyg och som är certifierade för fartområde E till 24 månader. Projektet startade första januari 2001 av Sjöfartsverkets Sjöfartsinspektion. I ett så kallat CI-beslut fanns en plan för hur serviceintervaller för livflottar skulle kunna […]

Läs mer

Nationella föreskrifter

Bedriver du någon form av kommersiell verksamhet med ditt fartyg? Det vill säga, använder du ett fartyg i samband med yrkesutövning? Då kanske du omfattas av Transportstyrelsens Projekt nationella föreskrifter (PNF). Vilka är målen? Projektets mål är att ta fram ett modernt och funktionsbaserat regelverk med tillhörande tillsynssystem. Regelverket föreslås omfatta alla fartyg som används […]

Läs mer

Kränkningar och särbehandling ombord

Transportstyrelsen har genom media och kontakt med utbildningssamordnare uppmärksammat ett par fall där kvinnliga sjöfartsstudenter trakasserats. Det är Transportstyrelsen som har ansvaret när det gäller tillsyn över arbetsmiljön ombord på fartyg. Som en väsentlig del av tillsynsmyndighetens ansvar ingår att motverka och reagera mot överträdelser inom tillsynsområdet. (prop. 2000/01:139 s 123). Ur alla perspektiv är […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing