Arkiv | Utblick

Kraftig ökning av dödsolyckor i slutna utrymmen

Enligt en sammanställning som ITF (International transport workers´ federation) gjort av olyckor i slutna utrymmen på fartyg, har antalet dödsfall ökat kraftigt det senaste året. Sedan första januari 2018 fram till mitten av april i år avled 16 hamnarbetare och 12 sjömän världen över till följd av kvävning eller explosioner i slutna utrymmen. Det kan […]

Läs mer

Rekordmånga kidnappningar 2016

Antalet rapporter om kidnappade sjömän ökar och förra året skedde fler bortföranden än det gjort de senaste tio åren. Det uppger ICC International maritime bureau (IMB) på sin hemsida. Totalt kidnappades 62 personer vid 15 olika incidenter med krav om lösensumma för frisläppande. 151 sjömän hölls som gisslan, vilket även omfattar personer kidnappade före 2016. […]

Läs mer

Sverige bästa flaggstat

Fartyg under svensk flagg är bäst på att leva upp till internationella regler om sjösäkerhet och sjöfartsskydd. Det enligt organisationen Paris MOU som varje år sammanställer resultat av hamnstats-   kontroller runt om i Europa och publicerar i tre listor: vit, grå och svart. Flaggens placering beror på antalet uppdagade brister och kvarhållna fartyg i […]

Läs mer

Tema stress på världsdag för hälsosammare arbetsplatser

Stress och social ohälsa är ett bekymmer  i ett stort antal länder. Det visar rapporten Workplace stress: a collective challenge som Internationella arbetarorganisationen (ILO) presenterade i samband med Världsdagen för säkerhet och hälsa i arbetet den 28 april. Rapporten är en sammanställning av forskningsresultat om stress och social ohälsa på arbetsplatser runt om i världen […]

Läs mer

Piratplågan fortgår

Att antalet kapade fartyg och gisslantagna sjömän utanför den somaliska kusten minskar är glädjande. Men tyvärr innebär det inte att piratplågan generellt är på nergång. Det visar den senaste rapporten från International Maritime Bureau (IMB) som publicerades i början av februari. Faktum är att antalet bordade fartyg 2015 steg med elva procent (till 203) jämfört […]

Läs mer

Maritim hälsa i Danmark

Som vanligt var utbudet stort under arbetsmiljökonferensen i danska Nyborg. Efter noga övervägande valde jag att gå på följande: The Health Life Cycle of the Filipino Seafarer. Doktor Antonio Abaya, forskare på Healt Metric INC, har under fem års tid studerat ohälsa bland filippinska sjömän. Av 6000 sjukavmönstringar visade det sig att hjärtproblem låg högst […]

Läs mer

För lite sömn hotar sjösäkerheten

I höstas genomfördes en vilotidskampanj inom Paris MOU-regionen (Europa och Nordamerika). Kampanjen pågick mellan första september och sista november och 4 041 fartyg inspekterades. Totalt registrerades 912 brister kopplade till vilotidslagen och 16 fartyg kvarhölls. Resultaten bekymrar Paris MoU:s generalsekreterare Richard Schiferli som skrev följande i ett pressmeddelande i januari i år. ”Otillräcklig vila för […]

Läs mer

Modernare sjösäkerhet 20 år efter Estonia

Väldigt mycket bättre, men fortfarande en hel del kvar att göra. Så sammanfattar Chalmersprofessorn och sjösäkerhetsexperten Olle Rutgersson säkerheten till sjöss 20 år efter Estoniakatastrofen. Natten den 28 september 1994 förliste passagerarfartyget Estonia i Östersjön på en resa mellan Tallin och Stockholm. 852 människor miste livet, varav 501 svenskar. Endast 137 överlevde. Olyckan är den […]

Läs mer

Ledarskap i danska Nyborg

I augusti höll San:s danska systerorganisation, Seahealth, sin årliga konferens i Nyborg. Och precis som tidigare år var 2014 års upplaga fantastiskt bra. Temat var ledarskap och det fanns ett smörgåsbord av spännande och intressanta föredrag att välja bland. Konferensen inleddes av Rasmus Dahlberg som talade om människan bakom olyckan och därefter var det bara […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing