Arkiv | Utblick

Sjömannens dag

Den 25 juni firas Sjömannens dag för fjärde året i rad. Dagen instiftades av IMO (International maritime organization) i syfte att öka kunskapen om alla dem som jobbar inom världssjöfarten och visa dem uppskattning. I år driver IMO en kampanj i sociala medier i samband med firandet. Ambitionen är att öka allmänhetens insikt om vilken […]

Läs mer

Ett effektivare IMO

Omfattande förändringar pågår inom FN-organet IMO (International Maritime Organization). Antalet underkommitté-er minskar från nio till sju och det sker omorganisationer av strukturer och sekretariat liksom införandet av öppna sjösäkerhetskonferenser. Syftet är att sänka arbetsbelastningen, minska antalet möten och effektivisera. Maritime Safety Committee (MSC) och Marine Environment Protection Committee (MEPC) är fortfarande huvudkommittéer till de nya […]

Läs mer

Modernt sjömanskap i Danmark

Den 26 augusti höll MSSM (Maritim Säkerhet – Sundhet och Miljö) återigen arbetsmiljökonferens i danska Nyborg. Och jag kan bara konstatera att det fanns många seminarier att välja bland. Temat var Modernt Sjömanskap och god verksamhets förståelse – så rustar vi oss för framtiden. Bente Klarlund, medicine doktor och överläkare på Rigshospitalet och professor vid […]

Läs mer

Fler dödsolyckor

Under första halvåret i år omkom fyra personer inom yrkessjöfarten. Det är tre fler än samma period förra året. Det visar en färsk sammanställning från Transporstyrelsen. Statistiken omfattar endast olyckor i svenska vatten. (LS)

Läs mer

Fem dömda efter Costa Concordia

Fem personer (fyra ombordanställda samt rederiets ansvarige för krisberedskap) har dömts i samband med kryssningsfartyget Costa Concordias grundstötning utanför den italienska ön Giglio i januari förra året. De döms för dråp, vårdslöshet och bristande sjömanskap upp till närmare tre års fängelse. Rättegången mot befälhavaren fortsätter. (DN)

Läs mer

Färre kapningar

Antalet piratattacker utanför Somalia har sjunkit dramatiskt sedan toppnoteringen 2010 då 445 händelser rapporterades. Fram till den 15 juli hade nio incidenter registrerats, varav två kapningar, men ännu sitter 68 sjömän som gisslan. Stabilare situation inne i Somalia, handelsflottans förbättrade skyddsförmåga och marinens närvaro bedöms ligga bakom den positiva utvecklingen. (IMB)

Läs mer

Internationellt sjösäkerhetsarbete

Då en allvarlig olycka inträffat startar genast ett intensivt arbete inom IMO med målet att utröna hur och varför olyckan inträffat. Därefter tillsätts ett antal arbetsgrupper som får i uppdrag att ta fram nya eller ändra befintliga regler för att i största möjliga mån undvika en upprepning av olyckan, naturligtvis utan att åsamka rederinäringen alltför […]

Läs mer

Farligt dåliga fartyg i Sydafrika

I slutet av februari tillbringade jag en vecka i Kapstaden i Sydafrika. En fantastisk plats på många sätt, men också en hamnstad dit en hel del riktigt dåligt tonnage kommer. Under mitt besök träffade jag bland andra inspektören, Azwimmbavhi Muladzi, som arbetar på den sydafrikanska sjöfartsmyndigheten Samsa. Han hade en teori om att redare låter […]

Läs mer

”Samverka och förebygga inom EU”

Temat för EU:s årliga arbetsmiljökampanj är samverkan för att förebygga. Utöver traditionella arbetsmiljöområden omfattar kampanjen också psykosociala risker med stress, hot, våld och mobbning. Syftet med kampanjen är att skaffa sig en uppfattning om hur företag och organisationer arbetar förebyggande och att sätta mer fokus och öka intresset för förebyggande åtgärder. Man vill också belysa […]

Läs mer

Danskt samarbete kring sjöfart

Årets MSSM konferens i danska Nyborg hölls på temat Samarbete om tillväxten inom sjöfarten. Framtidsutsikterna för dansk sjöfart kommer att vara fortsatt goda, påstod danska redareföreningens vice vd, Pia Voss, som var en av öppningstalarna.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing