Arkiv | Tema: Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Helhetsgrepp för bättre hälsa

Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska leda till hälsosammare arbetsplatser. Nästa år väntas föreskriften träda i kraft inom sjöfarten men Transportstyrelsen uppmanar alla rederier att införa den redan nu. Efter flera år av stigande sjuktal på grund av stress, mobbning och andra socialt kopplade faktorer, sjösatte Arbetsmiljöverket den 31 mars en ny […]

Läs mer

Börja arbeta med social ohälsa

I Arbetsmiljöverkets broschyr Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön- viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö lyfts ett antal frågor fram som kan användas som stöd i arbetet med sociala arbetsmiljöfrågor. Här är några av dem: Finns kunskap om att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande sär-behandling och i så fall hos vilka? Hur ser man […]

Läs mer

Unga mest drabbade

Inom sjöfarten är långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa vanligast bland intendenturpersonal på passagerarfartyg. Det visar preliminära resultat från en pågående arbetsmiljöstudie. Servicepersonal ombord på färjor har ofta en påfrestande arbetsmiljö. Tempot är högt och uppgifterna många gånger tunga samtidigt som man förutsätts vara social och trevlig och ge passagerarna bästa möjliga service. Intendenturen […]

Läs mer

Socialt stöd kan motverka smärta

Bra ledarskap, stöd från kollegor och anpassning av arbetsuppgifter. Det är de viktigaste faktorerna för att den som lider av smärta i rörelseorgan ska kunna fortsätta jobba. Det visar en ny studie från finska Arbetshälsoinstitutet, som tidningen Arbetsliv skriver om. Bakom studien står docent Päivi Leino-Arjas. Hon konstaterar att smärta i rörelseorgan är den vanligaste […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing