Enkel vibrationsmätning

Vid årsskiftet kommer en nya apparat för mätning av vibrationer, en så kallad smartvib, ut på marknaden. Stor som en tändsticksask läser den med hjälp av en sensor av alla former av vibrationer, såväl från handhållna verktyg som helkroppsvibrationer. Signalerna skickas sedan vidare till en app i mobiltelefonen där resultatet redovisas och kan jämföras med Arbetsmiljöverkets ingångs- och gränsvärden. Smartvib kommer att kosta cirka 2 000 kronor. För mer information kontakta Peter Jonsson på CVK-Vibration
& Noice, på: 0920-560 000 eller peter.jonsson@cvk.se.

Drivs av Breakwater Publishing