Insjö byter namn och belönar rapportörer

Den svenska sjöfartsbranschen har ett olycks- och tillbudsrapporteringssystem, Insjö/Foresea som är särskilt anpassat till det interna ISM-system som många rederier ska ha. Insjö, som håller på att byta namn till Foresea, bygger på att rederiets säkerhetsansvarige skickar vidare den rapport som kommer internt. Från och med i år kan den eller de som på ett särskilt sätt bidragit till systemet belönas. Belöningen består av ett diplom, en plakett och en prissumma om 5 000 kronor.

Insjö/ForeSea

Drivs av Breakwater Publishing