Nya föreskrifter

Den 21 augusti trädde en ny föreskrift om hygieniska gränsvärden ikraft (Afs 2018:1). Förändringarna baseras på ett EU-direktiv om hälsovådliga ämnen. Exempel på ämnen som berörs är kolmonoxid, skärvätska och damm från textiler. Cirka 500 ämnen regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing