Rekommendationer för LNG-fartyg

Under hösten kommer Transportstyrelsen att ge ut rekommendationer för bunkring av fartyg som kör på alternativa bränslen som flytande naturgas, LNG och etanol. LNG-drivna fartyg blir allt vanligare, men hittills har det inte funnits några rekommendationer för hantering av alternativa drivmedel.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing