SAN-konferens

25 oktober 2017

På årets SAN-konferens tar vi grepp om något av det mest grundläggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord: Att identifiera och hantera risker. Vi inleder på högsta växel med den världsberömda rallykartläsaren, Tina Thörner, följt av en rad andra intressanta föredragshållare. Dagen avrundas med en gemensam buffé.

Konferensen hålls den 25 oktober på Scandic Crown i Göteborg.
Anmäl dig senast den 6 oktober på denna länk. Endast en anmälan per person.

Här kan du ladda ner inbjudan och program:
Inbjudan
Program

Dags att premiera årets bästa arbetsmiljöinsats!

I höst delar vi åter ut arbetsmiljöpriset för särskilt berömvärda arbetsmiljöinsatser ombord. Mottagare kan vara en grupp av människor eller en enskild person. Inom SAN vet vi att det finns många goda krafter som verkar för bättre förhållanden ombord. Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa, personer eller företag, inför utnämningen av 2017 års arbetsmiljöpristagare. Utmärkelsen består av 10 000 kronor samt ett SAN-standar och delas ut i samband med SAN-konferensen.

Förslag på kandidater lämnas senast den 1 oktober till Eva Ohlsson, eller Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, Box 404, 401 26 Göteborg.

Drivs av Breakwater Publishing