SAN-konferens

Att sprida information om arbetsmiljö till sjöss är en viktig uppgift för SAN och som ett led i det arbetet anordnas varje höst en heldagskonferens i Göteborg. Hälsa, buller, kosthållning, motion och krishantering är några av de ämnen som våra kunniga gästföreläsare pratat om och varje år tas ett eller flera nya teman upp.

Vi brukar också ha utställare i anslutning till konferenslokalen som visar produkter som knyter an till årets teman.
Konferensen brukar vara välbesökt och utöver intressanta föredrag får också SAN-pristagaren ta emot sin utmärkelse då.

SAN-konferens den 25 oktober 2017

På årets SAN-konferens tar vi grepp om något av det mest grundläggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord: Att identifiera och hantera risker. Vi inleder på högsta växel med den världsberömda rallykartläsaren, Tina Thörner, följt av en rad andra intressanta föredragshållare. Dagen avrundas med en gemensam buffé.

Konferensen hålls den 25 oktober på Scandic Crown i Göteborg.
Anmäl dig senast den 6 oktober på denna länk. Endast en anmälan per person.

Här kan du ladda ner inbjudan och program:
Inbjudan
Program

Dags att premiera årets bästa arbetsmiljöinsats!

I höst delar vi åter ut arbetsmiljöpriset för särskilt berömvärda arbetsmiljöinsatser ombord. Mottagare kan vara en grupp av människor eller en enskild person. Inom SAN vet vi att det finns många goda krafter som verkar för bättre förhållanden ombord. Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa, personer eller företag, inför utnämningen av 2017 års arbetsmiljöpristagare. Utmärkelsen består av 10 000 kronor samt ett SAN-standar och delas ut i samband med SAN-konferensen.

Förslag på kandidater lämnas senast den 1 oktober till Eva Ohlsson, eller Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, Box 404, 401 26 Göteborg.

Tidigare konferenser

2016: ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten” Föredragslista och presentationer.

2015: ”Rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar” Föredragslista och presentationer.

2014: “Så skapar vi ett hållbart sjömansliv” Föredragslista och presentationer.

2013: “När olyckan har hänt” Föredragslista och presentationer.

2012: “Kemiska arbetsmiljörisker” Föredragslista och presentationer.

2011: “Effektiv riskhantering – nyckeln till en säker sjöfart” Föredragslista och presentationer.

2010: Våga vara ledare. Föredragslista och presentationer.

2009: Människa och teknik i samverkan Läs mer, se presentationer

2008: Säkerhetskultur. Artikel från San-nytt, Föredragslista och presentationer

2007: Inställd

2006: Konsten att kommunicera. Föredragslista och presentationer

2005: Den moderne sjömannens vardag. Föredragslista och presentationer

Drivs av Breakwater Publishing