SAN-konferens

Att sprida information om arbetsmiljö till sjöss är en viktig uppgift för SAN och som ett led i det arbetet anordnas varje höst en heldagskonferens i Göteborg. Hälsa, buller, kosthållning, motion och krishantering är några av de ämnen som våra kunniga gästföreläsare pratat om och varje år tas ett eller flera nya teman upp.

Vi brukar också ha utställare i anslutning till konferenslokalen som visar produkter som knyter an till årets teman.
Konferensen brukar vara välbesökt och utöver intressanta föredrag får också SAN-pristagaren ta emot sin utmärkelse då.

SAN-konferens den 25 oktober 2016

Höstens San-konferens kommer att äga rum den 25 oktober på Scandic Crown i Göteborg. Vi återkommer med program och anmälningsformulär lite längre fram, men boka gärna dagen i din kalender redan nu.

Dags att premiera årets bästa arbetsmiljöinsats!

I höst delar vi åter ut San-priset för särskild berömvärda arbetsmiljöinsatser ombord. Mottagaren kan vara en grupp av människor eller någon enskild, besättningsmedlemmar eller landanställda. Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa personer. Utmärkelsen består av 10 000 kronor samt ett San-standar och delas ut i samband med San-konferensen.

Förslag på kandidater lämnas senast den 1 oktober till Eva Ohlsson, eller Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, Box 404, 401 26 Göteborg.

Info och inbjudan hittar du här.

Tidigare konferenser

2016: ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten” Föredragslista och presentationer.

2015: ”Rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar” Föredragslista och presentationer.

2014: “Så skapar vi ett hållbart sjömansliv” Föredragslista och presentationer.

2013: “När olyckan har hänt” Föredragslista och presentationer.

2012: “Kemiska arbetsmiljörisker” Föredragslista och presentationer.

2011: “Effektiv riskhantering – nyckeln till en säker sjöfart” Föredragslista och presentationer.

2010: Våga vara ledare. Föredragslista och presentationer.

2009: Människa och teknik i samverkan Läs mer, se presentationer

2008: Säkerhetskultur. Artikel från San-nytt, Föredragslista och presentationer

2007: Inställd

2006: Konsten att kommunicera. Föredragslista och presentationer

2005: Den moderne sjömannens vardag. Föredragslista och presentationer

Drivs av Breakwater Publishing