Uppdaterad utbildning

Utbildningen i grundläggande säkerhet för personal ombord på fartyg under 500 brutto i inre fart ska moderniseras. Det är den teoretiska delen av utbildningen som ska uppdateras och läggas ut på webben för allmänt användande. Arbetet leds av Skärgårdsredarna med finansiellt stöd av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing