Vi verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss

San-konferens 2022

Temat på årets San-konferens är ”Bättre arbetsmiljö med systematik och samverkan”. Konferensen hålls den 26 oktober på Post hotell i Göteborg. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, inklusive lunch och middag. Anmälan senast den 10 oktober. Varmt välkommen!

Vad vi gör

Arbetsmiljö till sjöss

Arbetsmiljö till sjöss omfattar såväl buller och kemikalier som ergonomi och trivsel. Arbetsmiljön på fartyg har många likheter med den på landbaserade företag men också skillnader, som att fartygen är både arbetsplatser och bostäder för besättningen under delar av året.

Sjöfartens arbetsmiljöhandbok

I arbetsmiljöhandboken finns fakta om olika arbetsmiljörisker, information om hur arbetsmiljöarbetet ombord kan bedrivas och vilka lag- och författningskrav som styr arbetsmiljön ombord.

San:s arbetsmiljöutbildning

San:s arbetsmiljöutbildning vänder sig till alla som på något sätt arbetar med arbetsmiljö inom sjöfarten. Utbildningen ger god inblick i vad arbetsmiljöarbetet till sjöss handlar om och varvar fakta och information med frågeövningar.

Tidningen San-Nytt

Fyra gånger om året ger San ut tidningen San-Nytt. Den tar upp aktuella ämnen inom arbetsmiljöområdet, berättar om ny forskning och intressanta arbetsmiljöprojekt.

San-konferensen

Varje höst anordnar San en konferens om arbetsmiljö till sjöss. Den brukar hållas i Göteborg i oktober månad, ofta i anslutning till den europeiska arbetsmiljöveckan.

San-priset

En gång om året delar San ut ett pris för särskilt berömvärda insatser inom området arbetsmiljö till sjöss. Det kan gå till enskilda personer eller företag och organisationer.

Senaste nytt

Prenumerera på tidningen San-Nytt

Fyll i din e-postadress i rutan nedan och skicka till oss så får du tidningen San-nytt i pdf-format, direkt till din mejlkorg.

Fler sidor om arbetsmiljö

Mer information och material som kan underlätta det dagliga arbetsmiljöarbetet finns hos bland andra Prevent och Sunt arbetsliv. Här hittar du sådant som checklistor, utbildningsfilmer, tips och råd.

Insatser för att förebygga och hantera trakasserier och kränkningar är ett ständigt pågående arbete. Hos Prevent hittar du information och arbetsmaterial som handlar om Kränkande särbehandling. Här finns förklaringar till termer och begrepp, hänvisningar till de föreskrifter som reglerar den sociala arbetsmiljön liksom konkreta råd och verktyg för att motverka den här sortens problem.

San:s arbetsmiljöblock kan vara till god hjälp i det dagliga arbetsmiljöarbetet ombord. Det är litet och smidigt och får plats i fickan på dina arbetskläder. Om du upptäcker en brist eller om något händer ska det vara enkelt att ta fram blocket och göra en minnesanteckning. Arbetsmiljöblocket kan beställas kostnadsfritt via e-post: info@san-nytt.se.

Här samlar vi rapporter och vetenskapliga studier om arbetsmiljö och säkerhet som berör sjöfarten. Materialet är indelat ämnesvis och här finns information om bland annat arbetsbelastningen inom intendenturen, innemiljön i fartyg och risker med slutna utrymmen.