• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Sans digitala arbetsmiljövecka – nu är programmet klart

(200922)
Under Sans digitala arbetsmiljövecka den 19-23 oktober kommer vi bland annat få höra Dennis Johannson på Wallenius Marine berätta om hur de hanterade sina besättningsbyten när världens länder stängde sina gränser. Stena Line deltar med föredrag om hur de hanterade medier och internkommunikation när krisen var som värst och styrman Agnes Olsson ska berätta om sina sex månader ombord när pandemin bröt ut. Läs hela programmet här.

Förslag om nytt avvikelsesystem i sjöfarten

(200917)
Afa försäkring erbjuder ett välbeprövat och kostnadsfritt system för systematiskt arbetsmiljöarbete och avvikelserapportering, kallat IA (informationssystem om arbetsmiljö). Över 2 500 företag i ett 30-tal branscher använder redan systemet och i Sans styrelse tror man att det här kan vara intressant även för sjöfarten. IA-systemet har två huvudsakliga användningsområden: dels att kunna rapportera in avvikelser och olyckor och få dem omhändertagna på ett strukturerat sätt. Dels en funktion för det förebyggande arbetsmiljöarbetet som hanterar sådant som skyddsronder, riskanalyser och arbetsmiljörevisioner. Arbetar du i ett rederi eller på ett fartyg som skulle kunna vara intresserat av att använda ett sjöfartsanpassat IA-system? Kontakta Sans ordförande, Lars Andersson, på lars.andersson@transportforetagen.se.

Bättre inneluft med renare bränsle

(200909)
En ny forskningsstudie visar att renare framdrivningsmedel ger bättre inneluft på fartygen. Resultaten bygger på mätningar av inneluften ombord på isbrytaren Oden under två sommarresor. Första resan gick fartyget på tjockolja med en svavelhalt på en procent. Andra resan gick man på marin diesel med 0,1 procent svavel. Forskarna mätte föroreningshalten i bland annat maskinrum, separatorrum, brygga, byssa och hytter och analyserna visar en tydlig minskning av toxiska ämnen med lågsvavlig bunker jämfört med den högsvavliga. Läs hela rapporten här.

Undersökning om hur covid-19 påverkar ombordanställda

(200818)
En internationell forskargrupp med svenskt deltagande undersöker hur den pågående pandemin påverkar ombordanställda. Jobbar du inom internationell kommersiell sjöfart och befinner dig ombord just nu? Då kan du följa länken nedan och svara på frågor i det bifogade formuläret. Enkäten är öppen till den 15 september. https://webropol.com/s/survey-seafarers-during-pandemic.

Tips om minskad smittspridning ombord

(200415)
Sjöfarten är hårt drabbad av den pågående coronapandemin med omfattande permitteringar och varsel om uppsägning. Också avlösningssystemen drabbas. Vissa rederier har stoppat alla av- och påmönstringar medan andra försöker genomföra besättningsbyten i de hamnar där det är möjligt. Ett särskilt problem är det med filippinska sjömän som inte tillåts lämna Filippinerna sedan landet stängt sina gränser. För att minimera risken för smittspridning ombord vidtas en rad åtgärder. På vissa fartyg förläggs alla möten med agenter, myndighetsföreträdare och andra externa besökare utomhus. Man håller minst två meters avstånd till stuveriarbetare och delar inte hiss med lotsar när de kommer ombord. Den som känner sig dålig uppmanas stanna i hytten och meddela bryggan och det fåtal passagerare som är ombord uppmanas att hålla ett tydligt avstånd till varandra. En befälhavare tipsar även om att ta bort alla tyghanddukar, att äta på olika tider i mässen och förse kockar med munskydd när de arbetar.

Låg exponering av helkroppsvibrationer på isbrytare

(191120)
Helkroppsvibrationer på isbrytande fartyg är inget stort hälsoproblem. Det visar en studie från Sjöfartsverket som publicerades 2016. Såväl mätningar som enkätstudier med besättningarna visar att komforten ombord är god, även under isbrytaroperationer. Studien genomfördes på Oden och Frej under två veckor i september 2015 och totalt analyserades 274 vibrationsmätningar och 102 bullermätningar. Rapporten heter Investigation of exposure to whole body vibration for icebreaker crew och kan läsas här.

Årets San-konferens om hälsofrämjande samarbete

(191025)
Budskapet ”Vi är varandras arbetsmiljö” gick som en röd tråd genom årets San-konferens. Under dagen gavs många konkreta tips och råd om hur man kan förbättra den sociala arbetsmiljön ombord och med enkla medel åstadkomma stora förändringar. Bland föredragshållarna fanns såväl ombordanställda som rederirepresentanter, forskare och HR-experter. Läs mer här.

San-priset till två skyddsombud

(191024)
Årets San-pris gick till Pia Westerholm, huvudskyddsombud, och Jeanette Ganesjö, skyddsombud, på Silja Symphony. Priset fick de för sitt projekt ”Tillsammans gör vi skillnad” som syftar till att skapa intresse bland besättningen för den sociala arbetsmiljön ombord. Projektet driver de tillsammans med fartygets befälhavare och målet är att alla ombord ska ha genomgått två workshops, en bas och en påbyggnad, innan 2020 års utgång. Läs den här.

Transportstyrelsen kritisk till arbetsmiljön ombord

(191004)
En alltför hög arbetsbelastning och problem med kränkningar och trakasserier. Det är sådant som lyfts fram i den undersökning om arbetsmiljön ombord som sjöfartens tillsynsmyndighet, Transportstyrelsen, har genomfört.
– Vi arbetar hårt för att modernisera och förbättra vårt tillsynsarbete med fokus på den sociala arbetsmiljön, uppger Fredrik Jonsson i ett pressmeddelande. Läs hela rapporten här.

Brandskyddet på ropax-färjor brister

(190916)
Att agera snabbt, kunna orientera sig väl och kommunicera effektivt är några av nyckelfaktorerna i hanteringen av en brand ombord. Men forskningsstudien Sebra (systeminriktat erfarenhetsarbete för marin brandsäkerhet) visar att många av dessa kvaliteter osynliggörs i dagens brandskyddsarbete som främst är inriktat mot teknik och administration. Läs hela rapporten här.

San-konferens om hälsofrämjande samarbete

(190829)
Den 23 oktober är det dags för årets San-konferens. Temat är Hälsofrämjande samarbete-ledarskap, medarbetarskap och kommunikation och bland talarna finns såväl ombordanställda som rederirepresentanter och experter inom arbetsmiljöområdet. I samband med konferensen, som hålls på Clarion Post Hotel i Göteborg, kommer vi också att dela ut 2019-års San-pris. Som vanligt avrundar vi dagen med en gemensam middag. Inbjudan och program hittar du här.

Sjöfartens avsiktsförklaring

(190618)
Några av sjöfartens största aktörer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för ökad jämställdhet. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i världsklass och införa nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Läs hela avsiktsförklaringen här.


Fler nyheter här.

Drivs av Breakwater Publishing