Day: september 25, 2009

Uteblivna löner, övergivna besättningar och slitna fartyg. Inom världshandelsflottan finns det gott om exempel på sjömän som arbetar under usla förhållanden, men de allra…
Internationella transportarbetarfederationen, ITF, pekar ut 32 nationer som innehavare av så kallad bekvämlighetsflagg. Grundkriteriet för en bekvämlighetsflagg är att fartyget är flaggat i ett…
I sjöfartens olycks- och tillbudsrapporteringssystem Insjö finns för närvarande 2 366 rapporter. En särskilt intressant händelse berör CO2-systemet i ett fartyg. Det kan noteras att…
I nummer 3 2009 av San-nytt har vi valt att vända blickarna utåt för att titta närmare på de förhållanden som råder ombord på…
Tonnagekvoten är redan fylld och efter att ytterligare 25 länder har skrivit under kan International labour organisations (ILO) maritima superkonvention träda i kraft. – Det…
Transportstyrelsen har från US Coast Guard fått en varning som avser ventiler till högtrycksatta CO2-system. Ventilerna kan orsaka okontrollerad och oavsiktlig utlösning och medför…
Tidigare har det varnats för strålningen från mobiltelefoner, eftersom den under vissa förutsättningar kan störa känslig apparatur. Det har visat sig att också den…