Dag: 21 juni, 2010

Med täta skyddskommittémöten och utnämnda safetystyrmän har ledningen på Rosella kopplat greppet om arbetsmiljön ombord. Som stöd finns Viking Lines heltidsanställda huvudskyddsombud, Bent Björn-Nielsen….
På senare år har begreppet arbetsmiljö genomgått en hälsosam utveckling. Insikten om att det handlar om så mycket mer än det vi tidigare fokuserade…
2010 har utnämnts till sjömannens år av FN:s sjösäkerhetsorgan IMO (International maritime organization). Ashok Mahapatra, chef för sektionen för maritim utbildning och HR-frågor vid…
En viktig orsak till händelsen var att en ispropp bildats i avluftningssröret. Eftersom proppen inte var helt tät kunde viss mängd gas passera vilket…
En ny typ av radar, kallad bredbandsradar som främst är avsedd för fritidsbåtar och mindre fartyg, har introducerats på marknaden. Denna radartyp skiljer sig…
Den svenska sjöfartsbranschen har ett olycks- och tillbudsrapporteringssystem, Insjö/Foresea som är särskilt anpassat till det interna ISM-system som många rederier ska ha. Insjö, som…