Dag: 22 februari, 2011

Sjöfartens arbetsmiljönämnd är ett samarbetsorgan mellan fack och arbetsgivare och bildades 1955. Nämnden har en ordförande, sju ­ordinarie ledamöter samt adjungerade, alla med specialkunskap…
Man kan konstatera att tillsynen brister ibland då det gäller att hålla flottar och annan livräddningsutrustning fria från snö och is….
Såväl internationellt som nationellt har man uppmärksammat att det i vissa fall förekommer att lotslejdare ombord är i dåligt skick….
Ombord på ett flertal fartyg som byggts i Turkiet för holländska beställare har man upptäckt asbest i packningar. …
De internationella bullerreglerna till sjöss innehåller flera problem. Dels är de endast rekommendationer, man är alltså inte tvungen att följa de gränsvärden som finns….
I rederier med tio anställda eller fler ska delegering av arbetsmiljöarbete till fartygen ske skriftligt. Men endast uppgifter kan överföras, aldrig ansvar. …