Dag: 1 mars, 2012

Hos Viking Line pågår en harmonisering av arbetsmiljöarbetet på rederiets fartyg. Skyddsronder ska införas under blåvit flagg och gemensamma arbetsmiljökurser och projekt är planerade….
Då gyrot skulle bytas tömde teknikern det gamla gyrot på vätska. Vätskan hälldes i en tom vattenflaska och lämnades omärkt på bryggan. …
En fartygsingenjör startade en ejektorpump i avsikt att starta färskvattenseparatorn….
Det finns risk för explosion i kylcontainrar. Tre skilda händelser har inträffat, två i Vietnam och en i Brasilien, med tre dödsfall som följd….
Under 2011 omkom tre personer inom sjöfarten, året innan var det noll. Visserligen är det låga siffror, men det finns ändå anledning att uppmärksamma…
Nu har det blivit enklare att anmäla arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud. …