Dag: 15 december, 2014

Var fjärde person anmäler någon form av besvär kopplat till arbetet, vilket är en ökning jämfört med 2012. Det visar en studie bland 16…
Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön påverkar människors beslut att gå i pension före 65 års ålder. Det visar en ny kunskapssammanställning som…
Den som redan lider av hörselnedsättning är mer känslig för buller än normalhörande kollegor. Det visar en  avhandling från Linköpings universitet. Personer med hörselproblem…
Det är inte längre krav på arbetshandskar eller bristande tillgång på skyddsglasögon som huvudskyddsombud Martin Hulterström på M/S Nordlink brottas med. Istället har misstrivsel…
International maritime organization (IMO) tillsatte mycket snart efter olyckan en expertgrupp. Den utarbetade förslag till säkerhetsförbättringar för främst roro-passagerarfartyg men också för andra passagerarfartyg….
Under de senaste 20 åren har antalet inrapporterade arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom handelssjöfarten legat relativt stabilt med cirka två anmälningar per 100 aktiva sjömän…
Under hösten kom första numret av Transporstyrelsens tidskrift Sjötendenser. I den lyfts bland annat sjösäkerhetsfrågor fram i ett bredare sammanhang och med djupare analyser….
Väldigt mycket bättre, men fortfarande en hel del kvar att göra. Så sammanfattar Chalmersprofessorn och sjösäkerhetsexperten Olle Rutgersson säkerheten till sjöss 20 år efter…