Dag: 9 mars, 2017

Yrke, arbetsställets storlek och näringsgren är dom faktor med störst inverkan på risken att drabbas av en arbetsrelaterad olycka. Den slutsatsen drar Arbetsmiljöverket i…
Antalet omkomna sjömän på fartyg på europeiskt farvatten eller i andra områden på fartyg under EU-flagg har ökat de senaste fem åren. 2015 omkom…
Att exponeras för rätt ljus vid rätt tillfälle kan förbättra sömnkvalitén och även öka vakenheten under nattarbete. Det framgår av en rapport från SSPA….
Den brand som ledde till att fyra besättningsmedlemmar avled ombord på bogserbåten Zeus i Sölvesborgs hamn i september 2015, har utretts och rapport publicerats…
Antalet rapporter om kidnappade sjömän ökar och förra året skedde fler bortföranden än det gjort de senaste tio åren. Det uppger ICC International maritime…
Nu är datum spikat för höstens San-konferens. Den kommer att hållas 25 oktober i Göteborg så boka gärna den dagen i din kalender redan…
Under 2017 finns det flera nyheter att se fram emot inom arbetsmiljön till sjöss. En av dem är den omfattande studien om intendenturpersonalens arbetsmiljö…