Dag: 8 juni, 2017

Utbildningen i grundläggande säkerhet för personal ombord på fartyg under 500 brutto i inre fart ska moderniseras. Det är den teoretiska delen av utbildningen…
I år är det 40 år sedan Stiftelsen Sveriges Sjömanshus för första gången delade ut arbetsbelöningar till uppfinningsrika sjömän. Stiftelsen är också en betydande…
En dansk studie bland 800 deltagare med fysiskt tunga arbeten inom transport, städ och industri visar att äldre arbetstagare inom dessa yrken ofta har…
Intendenturpersonal är oftare långtidssjukskrivna än andra ombord-anställda. Ändå trivs många med sitt arbete. Det visar en nypublicerad forskningsstudie. I rapporten Intendenturpersonalens arbetsmiljö har sjöfartsforskarna…
Reparatör Börje Jansson hittade en metod att enkelt och säkert dränera flygbränsletankarna på kondensvatten. – Reparatörerna som sköter om det här tyckte det blev…
Gods skulle lossas från ett Roro-fartyg med hiss mellan nedre däck, huvuddäck och en port för lastning och lossning på sidan. Hissen hade placerats…
En besättningsman på en mindre lastbåt som förtöjt i hemmahamn för kvällen skulle utföra ett mindre servicearbete innan arbetsdagens slut. På väg upp från…
Befälhavaren på en mindre passagerarbåt skulle springa över till ett systerfartyg för att hämta en reservdel. Det var tio till femton grader kallt med…
I samband med lossning skulle en skiljevägg flyttas i lastrummet på ett torrlast-fartyg. Rutinen var att säkerhetslinor på var sida om skottet lossades och…