Dag: 18 mars, 2019

Såväl allvarliga personskador som dödsfall minskar bland sjömän på europeiska fartyg. Det här visar nypublicerad statistik från den europeiska sjöfartsmyndigheten, Emsa. Antalet allvarliga arbetsolyckor…
Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin…
Under innevarande år finns det flera intressanta arbetsmiljöhändelser att följa. Som det branschgemensamma arbetet Vågrätt och sjöfartsforskaren Cecilia Östermans kartläggning av arbets- metoder för…
Efter metoo-uppropet #lättaankar har sjöfartsbranschen enats under den gemensamma parollen Vågrätt. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i världsklass med attraktiva arbetsplatser, fria från…
Luften ombord på svenska fartyg håller god kvalitet och mängden föroreningar ligger långt under Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden. Det visar en rapport från Svenska miljöinstitutet…