Dag: 13 december, 2021

Arbetsmiljöfrågor har genom åren fått större utrymme i utbildningar till sjömansyrken, men det är ännu inget eget ämne på sjöbefälsprogrammen. På Wisby­gymnasiet väcker lärarna…
Arbetsmiljöarbetet ombord leds av befälen i samverkan med skyddsombuden. Men enligt Pelle Andersson, ombudsman i Seko sjöfolk, finns det ibland en viss obalans i…