Dag: 4 juni, 2024

Motorman Ted Litens tillhör dem som fått flest arbetsbelöningar av Sjömanshusstiftelsen genom åren, och under årets belöningsdag den 7 maj fick han ytterligare fyra….
På Destination Gotlands fartyg får säsongspersonalen numera en handledarledd introduktion och på rederiets intranät finns kortfilmer som visar olika arbetsmoment ombord. Hamid ­BaniShoraka, intendent…