Aktuellt

pil_skugga

Brandskyddet på ropax-färjor brister

(190916)
Att agera snabbt, kunna orientera sig väl och kommunicera effektivt är några av nyckelfaktorerna i hanteringen av en brand ombord. Men forskningsstudien Sebra (systeminriktat erfarenhetsarbete för marin brandsäkerhet) visar att många av dessa kvaliteter osynliggörs i dagens brandskyddsarbete som främst är inriktat mot teknik och administration. Läs hela rapporten här.

pil_skugga

San-konferens om hälsofrämjande samarbete

(190829)
Den 23 oktober är det dags för årets San-konferens. Temat är Hälsofrämjande samarbete-ledarskap, medarbetarskap och kommunikation och bland talarna finns såväl ombordanställda som rederirepresentanter och experter inom arbetsmiljöområdet. I samband med konferensen, som hålls på Clarion Post Hotel i Göteborg, kommer vi också att dela ut 2019-års San-pris. Som vanligt avrundar vi dagen med en gemensam middag. Inbjudan och program hittar du här.

pil_skugga

Sjöfartens avsiktsförklaring

(190618)
Några av sjöfartens största aktörer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för ökad jämställdhet. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i världsklass och införa nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Läs hela avsiktsförklaringen här.

pil_skugga

Sjöfartens avsiktsförklaring

(190618)
Några av sjöfartens största aktörer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för ökad jämställdhet. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i världsklass och införa nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Läs hela avsiktsförklaringen här.

pil_skugga

Sjömanshusstiftelsens belöningsdag

(190509)
Den 8 november höll Stiftelsen Sveriges Sjömanshus sin årliga belöningsdag i Långedrag i Göteborg. Bland de 36 belönade bidragen kom fyra stycken från tankfartyget M/T Tern Ocean som också tilldelades ett hedersomnämnande och 20 000 kronor. Flera av årets bidrag har lett till förbättringar av arbetsmiljön och säkerheten ombord och som vanligt fanns många motormän och reparatörer bland mottagarna. Intendenturpersonalen liksom kvinnliga belöningsmottagare lyste dock med sin frånvaro.

pil_skugga

Vågrätt framåt

(190320)
Det branschgemensamma arbetet Vågrätt går vidare för att skapa en modern och attraktiv sjöfart utan kränkningar och trakasserier. Den 19 augusti samlades ett 80-tal deltagare på Sjöhistoriska museet i Stockholm för fortbildning och utbyte av erfarenheter. En av dagens talare var Elin Kebert från Sveriges Byggindustrier som berättade hur byggbranschens insatser för att locka fler kvinnor börjat ge resultat, bland annat med en ökad andel tjejer på gymnasieskolornas byggnadsprogram. Nästa Vågrättmöte äger rum i Göteborg i höst, då med Chalmers som arrangör. Läs mer här.

pil_skugga

Hög exponering för bensen på tankfartyg

(190125)
Däcksanställda på tankfartyg med det cancerogena ämnet bensen i lasten exponeras under vissa arbetsmoment för höga bensenhalter. Och den som jobbat på äldre tankfartyg kan ha en ökad risk att drabbas av blodmalignitet. Det här är några av resultaten i en avhandling av överläkaren Karl Forsell som lades fram vid Göteborgs universitet i slutet av förra året. Avhandlingen innehåller också en enkätundersökning om arbetsmiljön på svenska fartyg. Läs mer här.

pil_skugga

Forskningsprojekt ska förebygga kränkningar till sjöss

(190105)
Att kränkningar och trakasserier pågår inom sjöfarten blev tydligt i samband med metoo-uppropet #lättaankar. Nu startar ett forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar med fokus på att kartlägga metoder och strategier för att minska riskerna för kränkande särbehandling inom sjöfarten. Projektet drivs av forskarna Cecilia Österman och Karin Lundberg vid Sjöfartshögskolan i Kalmar som beviljats 1,2 miljoner i bidrag från Afa Försäkring. Resultaten ska redovisas i januari 2021.

pil_skugga

San-priset till tre sjöfartskvinnor

(181026)
Årets San-konferens inleddes traditionsenligt med utdelningen av San-priset. I år gick utmärkelsen till de tre kvinnor som startade sjöfartens metoo-upprop #lättanakar. Även efterföljande konferens avhandlade ämnen som rörde kränkningar och trakasserier med fokus på hur den sortens beteenden kan förebyggas och omhändertas. Mer om både San-pristagarna och konferensen hittar du här.

pil_skugga

Sjukt kul jobb – lättläst om intendenturen

(180521)
Det omfattande forskningsprojektet om intendenturpersonalens arbetsmiljö från 2017 har sammanställs i ett lättillgängligt format. I rapporten Sjukt kul jobb presenteras några av de viktigaste resultaten med lättläst text, illustrationer, diagram och tabeller. Forskningsprojektet genomfördes vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och är finansierat av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Såväl Sjukt kul jobb som Intendenturpersonalens arbetsmiljö finns att läsa här på Sans hemsida under fliken ”Rapporter”.

pil_skugga

Åtgärdsplan mot trakasserier

(180319)
Den 19 mars hölls ett branschgemensamt möte med ett 80-tal deltagare om hur sjöfarten ska gå vidare efter uppropet #lättaankar. Föreläsare från såväl sjöfarten som Arbetsmiljöverket och Försvarsmakten var på plats och en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till åtgärder tillsattes. Mötet, som hölls på Sjöhistoriska muséet i Stockholm, var sammankallat av Wista Sweden under namnet #vågrätt. Efter sommaren kommer ett liknande arrangemang att anordnas i Göteborg.

pil_skugga

Ny utbildning i arbetsmiljö

(180315)
En ny webbutbildning om arbetsmiljö finns tillgänglig hos Prevent. Målgruppen är i första hand studenter vid ingenjörs- ekonomi- och beteendevetarprogram, men utbildningen riktar sig även till yrkesverksamma som genomgått dessa utbildningar. Också chefer och skyddsombud kan ha nytta av den kostnadsfria utbildningen. Work and technology on human terms har tagits fram av Prevent tillsammans med fem universitet och högskolor. Afa Försäkringar har bidragit ekonomiskt. Utbildningen hittar du här.

pil_skugga

”Kränkningar rapporteras sällan”

(180307)
Många som utsätts för kräkningar och trakasserier till sjöss avstår från att rapportera. Det enligt ett nypublicerat examensarbete, En sjöman är alltid en sjöman, från Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Anledningen till att man väljer att inte anmäla uppges vara rädsla för att bli utfryst eller att tidigare anmälningar fått oönskad effekt. Undersökningen har genomförts med ekonomiskt stöd av San. Du kan läsa rapporten här.

pil_skugga

Handbok om trakasserier

(180307)
I dagarna publicerades en handbok med syfte att öka medvetenheten om sexuella trakasserier och mobbning till sjöss. Den har fokus på olikheter mellan kvinnor och män och hur man tillsammans kan bygga en hälsosam social miljö ombord. Bakom initiativet står Wista international tillsammans med International seafarers welfare and assistance network och Anglo Eastern ship management limited. Du kan läsa handboken här.

pil_skugga

#lättaankar

(180212)
Kvinnor inom sjöfarten har gjort ett metoo-upprop under namnet #lättaankar. En film har producerats som återger några av de berättelser som delats i den slutna facebookgrupp där uppropet startade. Filmen premiärvisades under ett möte i Kalmar med representanter från Sjöfartsbranschen. På initiativ av Wista Sweden planeras ett nytt möte (öppet för alla intresserade) att hållas på Sjöhistoriska museet i Stockholm den 19 mars. Då ska en gemensam handlingsplan mot kränkningar och trakasserier arbetas fram. För att se #lättaankars film, klicka här.

pil_skugga

Digital prenumeration på San-nytt

(180116)
Från och med i år går det att prenumerera på San-nytt i digital form. Fyll i din mejladress i rutan i högerspalten och skicka till oss så kommer du framöver att få tidningen i pdf-format. Den digitala prenumerationen påverkar dock inte pappersutgåvan. Vill du enbart ha tidningen som pdf skickar du en uppsägning av papperstidningen till info@san-nytt.se.

pil_skugga

Rockande start på årets SAN-konferens

(171026)
Rockvideo, #Metoo, kemikaliehantering och arbetsmiljövänliga fartyg. På årets San-konferens blandades underhållning med dödligt allvar på temat Riskhantering i teori och praktik. Men dagen, som hölls den 25 oktober på Scandic Crown i Göteborg, inleddes traditionsenligt av ordföranden Lars Andersson som delade ut SANs arbetsmiljöpris. Årets pristagare var sjöingenjören och forskaren Cecilia Österman som i juryns motivering hyllades för sitt hängivna engagemang och stora kunnande inom arbetsmiljöområdet. Läs mer här.

pil_skugga

Rallykartläsare Tina Thörner på höstens SAN-konferens

(170811)
Nu är det dags att anmäla sig till höstens SAN-konferens. Den går av stapeln den 25 oktober på Scandic Crown i centrala Göteborg. Temat är riskbedömningar och vi inleder dagen med en talare som kan allt om att bedöma risker, nämligen rallykartläsaren Tina Thörner. Efter henne följer en rad intressanta föreläsare innan dagen avrundas med en gemensam buffé. Mer information och länk för anmälan hittar du här.

pil_skugga

Likabehandlingsutbildning

(170607)
Nu finns den nya likabehandlingsutbildningen för sjöfarten tillgänglig online både på svenska och på engelska. Förhoppningen är att utbildningen ska bidra till en ökad medvetenhet vad gäller likabehandling och jämställdhet inom sjöfarten. Bakom utbildningen står Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk, Linnéuniversitetet, Chalmers, Transportstyrelsen och Sjöfartens Utbildnings Institut. Utbildningen har till största delen finansierats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Du hittar kursen här.

pil_skugga

Film om nattarbete ombord

(170607)
Fartyg är i rörelse dygnet runt och inom sjöfarten arbetar många såväl sena kvällar som nätter. Nu har AFA Försäkring gjort en film om nattarbete där psykologen Samuel West följer en sjökapten under ett arbetspass på färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Wake Up är tredje delen i en serie filmer från AFA som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver olika risker inom yrkeslivet. Se filmen här.

pil_skugga

Kurs om trakasserier ombord

(170407)
Sjöfartsbranschen har i en gemensam satsning låtit ta fram en webbaserad utbildning om kränkningar och trakasserier ombord. Den tar ungefär en halvtimme att genomföra och är baserad på styrande regelverk liksom verkliga händelser. Kursen finns på både svenska och engelska och är kostnadsfri. Alla som genomfört den får ett kursintyg. Du hittar kursen här.

pil_skugga

Långa sjöresor orsakar fatigue

(170301)
I det nyligen slutförda Marthaprojektet har trötthet och fatigue hos sjömän på trevaktsfartyg i Europa- och oceanfart undersökts. Något utbrett problem med för lite sömn kunde man inte se hos de 973 befäl och manskap som deltog i undersökningen. Däremot fann forskarna problem med fatigue, ett tillstånd som kan uppstå efter en längre tid av trötthet, hårt arbete och eller sociala påfrestningar. Hos den som drabbas ökar risken för en rad hälsoproblem såsom insomningssvårigheter, sömnapné, stroke, infektioner, diabetes och depressioner. Läs hela forskningsrapporten här.

pil_skugga

Hållbar arbetsmiljö

(170111)
Den åttonde till nionde mars äger Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium rum. Under temat Hållbarhet blir det fokus på bland annat sjukskrivningar och åtgärder för minskade sjuktal. Deltagaravgiften är 700 kronor och i priset ingår två luncher och en middag. Anmälan är bindande och ska skickas in senast tolfte januari. Läs mer här.

pil_skugga

Blått ljus ger bättre dygnsrytm

(161221)
Att använda ljuskällor med blått sken gynnar dygnsrytmen. Däremot bör det undvikas strax före sänggående eftersom det annars kan påverka sömnen negativt. Det uppges i en rapport från SSPA. I rapporten ges också exempel på hur man med personliga rutiner ombord kan använda ljuset för att komma in i rätt dygnsrytm, även vid arbete nattetid. Läs hela rapporten här.

pil_skugga

Brister i teknik och ledning bakom olycka

(161208)
Den 24 oktober 2015 inträffade en allvarlig olycka på roro-fartyget Finnpartner. Fartyget låg i Malmö hamn i färd med att fälla övre landramperna när flappen (rampens främre del) plötsligt lossnade. Flappen föll rakt ner på däck och träffade benen på en matros som blev allvarligt skadad. I slutet av november kom Statens haverikommissions (SHK) rapport om olyckan. SHK konstaterar att händelsen främst orsakades av att flappens flytlägesgivare var skadad. Som bidragande faktorer uppges att rampen, trots skada, gick att manövrera liksom felaktiga rutiner hos besättningen. Även fartygets säkerhetskultur samt ledning och styrning i hamnen kritiseras. Läs hela rapporten här.
(LS)

pil_skugga

Rekordstort deltagande på årets SAN-konferens

(161031)
Hälsosam arbetsbelastning, positiva ledare och digital stress var något av det som avhandlades på årets SAN-konferens. Även SANs 60-årsjubileum uppmärksammades med en historisk tillbakablick.
Att årets konferenstema Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten är högaktuellt med anledning av den nya föreskriften på området märktes. Med hela 130 deltagare var lokalen i ”Läppstiftet” fullsatt. Dagens första talare var Pernilla Wallin från Transportstyrelsen. Hon berättade hur den nya föreskriften tydliggör arbetsgivarens ansvar för besättningens välmående och arbetssituation, men att den enskilde arbetstagaren också måste våga säga ifrån när det blir för mycket. För landbaserade arbetsplatser gäller föreskriften redan men till sjöss börjar den gälla tidigast sommaren 2017, meddelade Transportstyrelsens Christina Östberg. Anders Reuter från Transportföretagen berättade om de juridiska konsekvenser som kan följa av att man bryter mot den nya föreskriften medan Britta Patriksson på Patriksson HR gav exempel på hur föreskriften kan införas i det dagliga arbetet. Läs mer här.

pil_skugga

Bränsletyp viktigast för luften ombord

(160609)
Tre forskare har mätt luftkvalitén ombord på nio svenska fartyg. De konstaterar att det överlag är bra luft på de undersökta fartygen och att halterna av luftföroreningar låg under eller mycket under både hygieniska gränsvärden och rekommenderade riktvärden. Det var dock stora skillnader både inom och mellan fartygen. För luftkvalitén i maskin är det främst bränslet det som påverkar luftkvalitén (tjockolja sämst) medan bränsle i kombination med framdrivningssystem påverkar andra innemiljöer mest. Studien presenteras i rapporten God innemiljö på svenska fartyg och är författad av Sarka Langer, Jana Moldanová och Cecilia Österman vid IVL Svenska miljöinstitutet. San har deltagit som referensgrupp. Läs hela rapporten här.

pil_skugga

Ekonomiskt stöd till arbetsmiljöutbildning

(160125)
Arbetsgivare som vill fortbilda sin personal i arbetsmiljöfrågor kan söka ekonomiskt stöd hos Afa försäkringar. Stödet omfattar kurser för såväl skyddsombud som chefer och gäller utbildningar på upp till tre kursdagar. Ersättning kan utgå för kursavgift, resor, kost och logi. Läs mer här.

pil_skugga

Bra luft på svenska fartyg

(151217)
Innemiljön och luftkvalitén i svenska fartyg är generellt god. Det konstateras i en forskningsstudie genomförd av Svenska miljöinstitutet IVL med San-representanter i referensgruppen. Inneluften mättes på nio fartyg vid elva olika tillfällen. Den enskilda faktor som hade störst inverkan på innemiljön var bränsletypen, där alternativa framdrivningsmedel gav bättre luft än tjockolja. Storlek och ålder på fartygen spelade däremot ingen roll. Läs hela rapporten här.

pil_skugga

SAN-konferens 2015: Rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar

Lagom långa törnar, säkra arbetsrutiner och mer forskning. Åsikterna om hur morgondagens fartyg bör utformas var många på årets San-konferens. Men något flera återkom till var vikten av bra ledarskap, både ombord och på rederikontoren.
Torsdagen den 22 oktober hölls Sans årliga arbetsmiljökonferens i Göteborg. Att dagens tema, rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar, engagerade märktes tydligt. Över 90 personer var på plats för lyssna och delta i diskussionerna.

pil_skugga

Bristande rutiner och otydlighet bakom dödsolycka

(150617)
31 maj förra året omkom en 21-årig matros på Stena Saga. Fartyget låg till kaj i Fredrikshamn i Danmark för lastning när olyckan skedde. Matrosen stod med ryggen mot den inkommande lasten, i färd med att dirigera en trailer. Stuvarna såg inte matrosen som blev påkörd av en bomlift. I Haverikommissionens rapport konstateras att orsaken till olyckan var att bomliften tilläts köra in på bildäck, trots skymd sikt och utan dirigering. Det berodde i sin tur på bristande rutiner. Otydliga ansvarsförhållanden och arbetssätt i samband med lasthantering uppges som bakomliggande orsaker.

pil_skugga

Svenska sjömäns hälsa kartlagd

(150430)
Majoriteten av svenska sjömän anser sig ha en god hälsa och säkerhetsklimatet ombord bedöms som bättre än inom landbaserade yrken. Det visar en omfattande studie där 1972 sjömän själva skattat sin hälsa och arbetsmiljö. Men undersökningen pekar också på flera arbetsmiljöproblem. Buller och risk för olycksfall bedömdes som de vanligaste problemen (70 respektive 65 procent) följt av vibrationer från skrov (48 procent), obekväma arbetsställningar (47 procent) och avgaser (46 procent). Luftvägsproblem var vanligast bland de som exponeras för sot, avgaser eller damm och de som arbetar med vibrerande verktyg led i högre grad än andra av vita fingrar och domningar i händerna. En fjärdedel av de svarande uppgav även att de utsatts för kränkande handlingar eller trakasserier. Studien har letts av överläkare Karl Forsell. Sjöfartens arbetsmiljöstiftelse (SAMS) har stöttat arbetet finansiellt och ledamöter från SAN styrelse har deltagit som referensgrupp.

pil_skugga

MLC – papperstiger med klös

(150401)
Sjöarbetskonventionen Maritime Labour Convention (MLC) har fått stort genomslag på flera håll i världen, vilket San-nytt tidigare rapporterat om. Australien är ett av de länder som anstränger sig för att efterleva regelverket och i slutet av januari blev ett fartyg för första gången förbjudet att anlöpa landets hamnar under en tolvmånadersperioder. Beslutet togs efter att containerfartyget, som går under indonesisk flagg, belagts med nyttjandeförbud för tredje gången. Bristerna omfattade bland annat avsaknad av säker ruttplanering och bristande kunskap i att använda sjökort.

pil_skuggaNolltolerans mot trakasserier

(150223)
Efter det uppmärksammade fallet med två kvinnliga studenter som blivit sexuellt trakasserade under sina sjöpraktiker har branschen satt ner en gemensam fot mot kränkningar och särbehandling. En strategi- och handlingsplan har utarbetats som riktar sig särskilt mot studerande och i den förbinder sig parterna att bland annat informera om att anmälningar av kränkningar inte är ett hinder för fortsatta studier eller karriär. Tio branschföreträdare har undertecknat skrivelsen, däribland Sans ordförande Lars Andersson, Sjöbefälsföreningens vd Christer Themnér, Seko sjöfolks avdelningsordförande Kenny Reinhold och Redareföreningens vd Pia Berglund. Läs hela strategin här.

pil_skugga

Studenter sexuellt trakasserade

(150211)
Två kvinnliga studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar har utsatts för allvarliga sexuella trakasserier under sin praktik ombord. I en intervju för tidningen Östra Småland berättar de att sexuella trackasserier inte är ovanligt och att de blev varnade av andra studenter om att sådant förekommer innan de gav sig ut. Enligt skolans prefekt är det få studenter som anmäler sexuella trakasserier, något han beklagar eftersom det minskar chansen att komma tillrätta med problemen. I San-nytt nr 1, 2015, kommer mer information i ärendet under rubriken Transportstyrelsen informerar.

pil_skugga

Över 100 fartyg fast enligt MLC

(141202)
Den 20 augusti 2013 trädde arbetsmiljökonventionen (MLC) ikraft. Under regelverkets första år kvarhölls 113 fartyg med hänvisning till konventionen, vilket motsvarade drygt 17 procent av alla nyttjandeförbud inom Paris-Mou-regionen under perioden. Det uppger Paris Mou i ett pressmeddelande. Vanliga brister var hälso- och säkerhetsarbete (43,1 procent), löneutbildningar (39,5 procent), bemanning (28,6 procent) mathållning (15,4 procent) och boenden (10 procent).

pil_skugga

Buller värst för redan skadade

(141113)
Den som redan lider av hörselnedsättning är mer känslig för buller än normalhörande kollegor. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet. Personer med hörselproblem mår fysiskt och mentalt sämre i en bullrig miljö än andra, de blir tröttare, har svårare att fatta beslut och har oftare problem i det sociala samspelet. I Sverige finns det cirka 800 000 personer med hörselnedsättning.

pil_skuggaNya rekomendationer efter elolycka

(140923)
Efter en olycka där en styrman stoppat fingrarna i en oskyddad plint i ett elskåp har Transportstyrelsen utarbetat nya riktlinjer och rekommendationer för anslutning till landbaserad el. Målsättningen är att öka säkerhetsnivån för dem som arbetar med eller nära högspänningsanläggningar på fartyg samt öka förståelsen för alla typer av landanslutningar och de risker hanteringen medför. Läs hela rapporten här.

pil_skuggaKampanj granskar vilotidsregler

(110828)
Under hösten ska sjöfartsmyndigheterna inom Paris och Tokyo MOU sätta fokus på efterlevnaden av kravet på minimibesättning samt vilotidsregler för vaktgående sjömän. Som underlag för inspektionerna har organisationen tagit fram ett underlag med tio punkter som ska granskas, däribland frågor om utkik, dokumentationsrutiner och kompensation för avbruten vila för vaktgående. Kampanjen omfattar såväl däck- som maskinpersonal och sträcker sig mellan första september till 30 november.

pil_skuggaBryt- och brännskador vid övning

(110814)
Under senare år har flera ombordanställda skadats i samband med evakueringsövningar via så kallad strumpa. Det handlar om brutna anklar och tår, stukningar samt brännskador på grund av friktion. Seko sjöfolk har lyft frågan om vilka krav och regler som gäller vid evakueringsövning med strumpa och såväl det aktuella rederiet som Transportstyrelsen är involverade i ärendet.

pil_skuggaSvensk matros omkom i lastningsolycka

En svensk matros på Stena Saga omkom lördagen den 31 maj efter att ha blivit påkörd på bildäck. Olyckan skedde när fartyget låg och lastade i Fredrikshamn på lördagsmorgonen. Ett fordon, som enligt uppgift i media ska ha varit en tio ton tung skylift, körde på matrosen. Han skadades så illa att han avled. Olyckan utreds av polis.

pil_skuggaFartyg kvarhållna enligt MLC

Mindre än en månad efter att den nya arbetsmiljökonventionen, MLC, trädde i kraft har två fartyg anklagats för att ha brutit mot konventions regler. I Danmark fastnade Liberiaflaggade supplyfartyget Atlantic Carrier efter att det uppdagats brister i anställningskontraktet. I Kanada belades det cypriotiskflaggade bulkfartyget Lia M med nyttjandeförbud. Besättningen hade inget anställningsavtal och saknade också tillgång till schampo, tandkräm och andra hygienartiklar.

pil_skuggaMareHeal-nordiskt nätverksmöte

Den 12 till 13 september anordnar Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers ett möte i Göteborg för att utveckla ett nordiskt nätverk för forskning inom maritim hälsa, MareHeal. Ett första, mycket uppskattat, möte inom konceptet hölls i danska Esbjerg 2012. Nätverket startades för att underlätta nordiskt samarbete och forsknings- och erfarenhetsutbyte. Mötet i Göteborg ger en möjlighet att presentera sin forskning inom maritim hälsa för ett brett forskarfält samt fördjupa samarbetet inom nätverket.

Anmälningar till mötet kan skickas till Sara Eriksson senast 30 augusti på Chalmers: sara.eriksson@chalmers.se

pil_skuggaArbetsmiljökonvention sjösatt

Den 20 augusti trädde arbetsmiljökonventionen, MLC, i kraft. Den ska ge världens sjömän ett ökat socialt skydd och bättre ombordförhållanden. Alla fartyg i internationell trafik måste ha ett MLC-certifikat. Under 2013 behöver dock endast kryssnings- och bulkfartyg certifieras; därefter resterande fartyg.

pil_skugga2013 års San-pristagare Annelie Rusth Jensen


Juryns motivering:

“Årets SAN-pristagare har visat hur man med enkla åtgärder kan åstadkomma stora förbättringar. Hon får utmärkelsen för sitt omfattande arbete med att skapa en renare och säkrare arbetsmiljö för rederiets ombordanställda. Tack vare sitt genuina engagemang och sin imponerande drivkraft har åtgången av hälsovådliga kemikalier minskat dramatiskt på rederiets fartyg. På vissa båtar har förbrukningen av vaskmedel sjunkit med hela 90 procent och det används betydligt mindre skadliga limmer och målarfärger än tidigare. Antalet produkter har också blivit färre och numera återfinns samma medel på samtliga fartyg. Doseringsapparater har installerats och rederiet har ställt samman tydliga informationsblad som på ett enkelt sätt förklarar vad en produkt innehåller och vilken skyddsutrustning den kräver. Arbetet har utförts i nära samarbete med besättningarna där alla fått möjlighet att vara med och påverka.”

pil_skuggaHandbok för bättre arbetsmiljö vid nybyggen

Forskarna Cecilia Österman och Lisa Osvalder har tillsammans tagit fram en handbok för hur man på ett enkelt sätt planerar arbetsmiljön vid ny- eller ombyggnad av fartyg. Metoden kräver inga förkunskaper och riktar sig till skyddsombud, myndighetspersoner fartygskonstruktörer och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor till sjöss. Handboken finns fritt tillgänglig här. Har du några frågor kan du kontakta Cecilia på cecilia@soteria.se

pil_skuggaArbetsmiljöutbildning – närmare 200 deltagare

I januari förra året lanserade San en webbaserad utbildning som vänder sig till alla som på något sätt arbetar med arbetsmiljö ombord. Hittills har 84 personer genomfört den svenska versionen, även om alla ännu inte avslutad hela kursen och 90 personer har slutfört eller håller på med den engelska versionen. Vill du också testa dina kunskaper om arbetsmiljö ombord? Gå in på länken längre ner på den här sidan.

pil_skuggaAvhandling om arbetsmiljö till sjöss

God arbetsmiljö lönar sig. Den slutsatsen drar sjöingenjör och teknologie doktor Cecilia Österman i sin avhandling Developing a value proposition of maritime ergonomigs. I sju olika studier har hon undersökt hur enskilda sjömän, rederier, sjöfartsnäringen och samhället påverkas av insatser för arbetsmiljön. Resultaten visar att alla inblandade tjänar på att förhållandena ombord håller en bra kvalitet. Läs mer här.

pil_skuggaBlogg om arbetsmiljö

Sjöfartstidningen har startat en ny websida där teknologie doktor och san-ledamot Cecilia Österman bloggar om arbetsmiljö till sjöss. Med bakgrund som sjöingenjör, arbetsmiljöingenjör och en avhandling om arbetsmiljö till sjöss har Cecilia en gedigen erfarenhet som hon använder när hon lyfter olika ämnen på ett personligt och lättförståligt sätt. Du kan följa Cecilias blogg på: http://www.sjofartstidningen.se/bloggar/arbetsmiljo-bloggen/

pil_skuggaSAN-pristagare 2012

sanpris1Årets San-pris går till befälhavarna på M/S Eckerö, Christer Edström, Johan Bertell och Lars Nordström. De får utmärkelsen för att de på ett föredömligt sätt skapa en säker och trivsam miljö ombord på fartyget. De jobbar med återkommande arbetsmiljöutbildningar för hela besättningen. Läs mer här.

pil_skuggaSAN-ledamot nominerad till arbetsmiljöpris

Doktoranden och sjöingenjören Cecilia Österman är en av tre nominerade till årets Levipris. Priset delas ut av Sveriges ingenjörer och går till en person med nya idéer om hur arbetsmiljö kan blir en naturlig del i ingenjörsutbildningen. Vid ett seminarium den 17 september talade de nominerade inför juryn i Stockholm och namnet på vinnaren presenteras i slutet av oktober. Priset består av 20 000 kronor samt en seminarietimme under arbetsmiljödagen 30 november. Cecilia Österman är sedan 2007 adjungerad ledamot i SANs styrelse. 

Drivs av Breakwater Publishing