Åldersfokus på arbetsmiljöriksdag

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Årets arbetsmiljöriksdag hölls den 28 oktober i Stockholm under rubriken Friska arbetsplatser för alla åldrar. Det handlade om att bättre ta tillvara de fördelar som olika åldrar medför och att förebygga åldersrelaterade begränsningar i yrkeslivet. Arbetsmiljöriks-dagen är ett årligt återkommande event och arrangeras av Arbetsmiljöverket.

(Arbetsmiljöverket)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook