Allvarliga olyckor vid lyftarbeten

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Olyckor med kranar, taljor och andra lyftanordningar är relativt vanligt. I november klämdes en befälhavare till döds mellan en kran och en skopa. I år är arbete med lyftanordningar ett av de prioriterade områdena vid Transportstyrelsens arbetsmiljötillsyn av fartyg.

Den 14 november förra året låg ett arbetsfartyg kopplad till en pråm förtöjd vid Rindö i Stockholms skärgård. Ombord fanns en ensam befälhavare som med hjälp av en kran höll på att lasta byggsäckar fyllda med sten. Säckarna vägde runt ett ton styck och befälhavaren styrde kranen med fjärrkontroll. Men under lastningen gick något snett och mannen hittades ihjälklämd mellan kranen och en lastmaskinsskopa.

– Eftersom det inte finns några vittnen till olyckan lär det bli svårt att få en absolut klarhet i vad som hände, säger Jörgen Zachau som utreder händelsen på Statens haverikommission, SHK. Men rent generellt kan man säga att antingen var det något fel på kranen eller så var det inte det. Vi kan också undersöka om det var något fel på fjärrkontrollen. Men om befälhavaren snubblat eller råkat trycka på fel knapp lär vi aldrig få veta säkert.

Kranarm lossnade
Det här är långt ifrån den enda olyckan som inträffat vid arbete med lyftanordningar. En sammanställning från Transportstyrelsen visar att det sedan 2014 inträffat 23 olyckor med lyftanordningar på fartyg. Några av dem har varit mycket allvarliga med brutna kroppsdelar eller svåra kläm- och krosskador medan man i andra fall undkommit en tragedi med små marginaler. Ett exempel på det sistnämnda är den uppmärksammade olyckan på bulkfartyget Oslo Wave i juni 2015. Fartyget låg till kaj i Bollstabruk i Kramfors kommun och lastade virke när en kranarm kollapsade och föll ner i lastrummet. Kranarmen landade bara någon halvmeter från en stuveriarbetare.

– Även om ingen kom till skada den gången utredde vi händelsen som en mycket allvarlig olycka med tanke på hur illa det hade kunnat gå, säger Jörgen Zachau.
Christina Östberg, arbetsmiljöhandläggare på Transportstyrelsen, uppger att man på myndigheten noterat att det sker ganska mycket olyckor med lyftanordningar, ofta kan det kopplas till underhåll, tillsyn och kommunikation. Därför kommer arbete med lyftanordningar att vara ett av de prioriterade områdena under årets tillsyn av arbetsmiljön till sjöss.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställs flera krav som ska uppfyllas vid arbete med lyftanordningar, som att de som utför arbetet ska ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget. Man ska också ha ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få använda de olika lyftanordningarna.

– Begreppet ”tillräckliga kunskaper” kan uppfattas som lite luddig och det finns inget krav på att man ska ha någon formell utbildning, även om det är att rekommendera, säger Christina Östberg. Det ska dock finnas ett skriftligt utbildningsintyg där det framgår vilka moment som ingått i utbildningen. Några av de rederier jag varit i kontakt med har löst det här genom att skicka en eller två personer ur besättningen på kurs som sedan har lärt upp de andra ombord.

Mats Berg är handläggare på avdelningen för regler, enheten för teknik, på Arbetsmiljöverket. Han säger att skälet till att det inte finns några detaljerade kunskapskrav i myndighetens föreskrifter om lyftanordningar är att det finns så många olika typer av kranar med olika risker kopplade till sig.

– Det är upp till arbetsgivaren att säkerställa att de som arbetar med lyftanordningar har tillräcklig kunskap och att deras utbildning är på rätt nivå, säger Mats Berg. Det gäller inte bara den som kör kranen utan även andra som på olika sätt är inblandade i arbetet, som den som kopplar på lasten.

Mats Berg påpekar också att det är viktigt att komma ihåg att göra riskbedömningar varje gång en lyftanordning ska används.

– Har man gjort en riskbedömning av ett arbetsmoment innan blir nästa riskbedömning antagligen ganska lik den första. Men det är ändå viktigt att göra en ny riskanalys. Många gånger har det tillkommit en eller flera faktorer som kan påverka arbetet, säger han.

På Prevents hemsida finns en checklista att använda vid arbete med lyftanordningar. Sök på ”Checklistor” och därefter ”Lyftanordningar” eller använd länken: checklists.prevent.se

Linda Sundgren, text

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook