Ändrad symbolmärkning

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Skyltar med svarta symboler mot orange botten försvinner och ersätts av svarta symboler mot vit bakgrund med röd ram. Etiketter med den nya märkningen får användas redan nu, men blir ett krav första december 2010 (kemiska ämnen) och första juni 2015 (kemiska blandningar).
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Skyltar med svarta symboler mot orange botten försvinner och ersätts av svarta symboler mot vit bakgrund med röd ram. Etiketter med den nya märkningen får användas redan nu, men blir ett krav första december 2010 (kemiska ämnen) och första juni 2015 (kemiska blandningar).

Kemikalieinspektionen

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook