Arbetsmiljö till sjöss

arbets

När vi i SAN pratar om arbetsmiljö gör vi det i ordets vidaste bemärkelse. Hos oss har de traditionella områdena som buller, vibrationer, ergonomi och skyddsutrustning en självklar plats. Men vi verkar också för att förbättra den psykosociala miljön där sådant som ledarskap, allmän trivsel, kommunikation, arbetstider, kost, motion och droger ingår.

Ombordanställda trivs ofta väldigt bra till sjöss. Friheten, den kollegiala sammanhållningen, spännande arbetsuppgifter och långa ledigheter uppskattas och många har svårt att tänka sig att byta ut sjömanslivet mot ett landjobb. Men att arbeta till sjöss kan också innebära påfrestningar, både fysiska och psykiska.

Fartyg är arbetsplatser i ständig rörelse där risken för olyckor är relativt hög. Arbetsuppgifterna omfattar ibland tunga lyft, kontakt med kemiska ämnen och höga bullernivåer och det krävs stor medvetenhet och kunskap för att undvika onödigt risktagande. En del tycker också att det är slitsam att vara borta från familj och vänner och möjligheten att kommunicera med dem där hemma är något som värderas högt.

Drivs av Breakwater Publishing