Arbetsmiljö till sjöss

Fartyg är arbetsplatser i ständig rörelse där människor lever och jobbar tätt inpå varandra. Risken för tillbud och olyckor är relativt hög med tunga lyft, kemiska ämnen, hala durkar, buller och vibrationer.

Ombordanställda arbetar också i en ganska speciell social miljö. Borta från familj och vänner är man hänvisad till sina kollegor, både i jobbet och på fritiden, och lediga stunder är begränsade till de utrymmen som finns ombord. Därför är det nödvändigt att vara extra uppmärksam på samspelet inom besättningen och aktivt jobba för att minimera risken för konflikter och kränkande särbehandling.

Huvudansvaret för arbetsmiljön på fartygen ligger hos rederiet eller bemanningsbolaget. Arbetsgivaren ska se till att det finns rätt förutsättningar för att skapa en god och säker arbetsmiljö och att alla inblandade har tillräcklig kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Det dagliga arbetsmiljöarbetet ombord drivs av befälen i samverkan med skyddsombuden. Tillsammans ska de agera för att förebygga missförhållanden och problem, men också skapa rutiner för att kunna hantera arbetsmiljöärenden som dyker upp. Även enskilda sjöfarare har ett ansvar för arbetsmiljön på fartyget.

Att vara schysst mot sina kollegor, säga ifrån om något inte fungerar, att använda personlig skyddsutrustning och följa de säkerhetsbestämmelser som finns är sådant som var och en måste tänka på.    

Mer information om arbetsmiljön till sjöss finns i San:s Arbetsmiljöhandbok – Bättre arbetsmiljö till sjöss – på den här webbplatsen. Här finns också San:s digitala arbetsmiljöutbildning som är tillgänglig för alla intresserade utan kostnad. Utbildningen är en bra introduktion i ämnet och ger en god inblick i vad arbetsmiljöarbetet till sjöss handlar om. 

Prenumerera på tidningen San-Nytt

Fyll i din e-postadress i rutan nedan och skicka till oss så får du tidningen San-nytt i pdf-format, direkt till din mejlkorg.

    Jag godkänner att San-Nytt sparar mina uppgifter.