Arbetsmiljöutbildning

Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv utbildning som utvecklats av SAN. Den vänder sig i första hand till dig som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg, men alla som är involverade i arbetsmiljöarbete på fartyg kan med fördel genomföra utbildningen. Innehållet är baserat på Arbetsmiljömanual för sjöfarten och genom utbildningen kan du testa hur väl förtrogen du är med de regler och rekommendationer som gäller ombord. Du behöver inte göra hela utbildningen vid ett och samma tillfälle, det går bra att logga ut efter önskat antal kapitel och sedan gå in igen när du har tid. Kursen är gratis och öppen för de som arbetar på svenskflaggade fartyg och studenter och finns på både svenska och engelska. Efter genomgången kurs skickas ett intyg till den e-mailadress du registrerat.

För dig som inte redan har ett company-ID hos Shipgaz klickar du på ”do you want to create an account?” och registrerar dig sedan i tre steg. I steg tre väljer du arbetsgivare. Om din arbetsgivare inte finns i listan eller om du är student vänligen kontakta Shipgaz Training’s marknadsavdelning för att skapa ett Company-ID, telefon: 031-712 17 70 eller mail: training@shipgaz.com
Lycka till!

Till Arbetsmiljöutbildningen

Drivs av Breakwater Publishing