Kemikalier

kemi

Kemikalier och andra farliga ämnen finns på de flesta avdelningar ombord. Inom hotell och restaurang används stora mängder rengöringsmedel medan personalen inom däck och maskin kan utsättas för avgaser, oljor och härdplaster. Enligt föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker ska det finnas en förteckning över de hälso- och brandfarliga produkter som används. Den som hanterar kemikalier har också själv ett ansvar att minska exponeringen genom att följa rekommendationer och att använda förevisad skyddsutrustning.

Här finns information om arbetsmiljön för dig som arbetar till sjöss!

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet
(Länken är en genväg till en samlingssida för Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö till sjöss. Därifrån får du själv leta dig vidare till det ämnesområde du söker.)

 

Artiklar från SAN-Nytt:

[catlist id=64 numberposts=7]

Drivs av Breakwater Publishing