Internationellt arbetsmiljöarbete

Det är inte alltid som de olika EU-länderna står så här nära varann.

Arbetsmiljöfrågor till sjöss drivs inom flera gränsöverskridande organisationer, såsom ILO (International Labour Organisation), IMO (International Maritime Organization), EU (Europeiska Unionen), ITF (International Transport Workers’ Federation) och IFSMA (International Federation of Shipmasters’ Association). De behandlar frågor om bland annat arbetstider, bemanning och ombordförhållanden.

Det som beslutas globalt är dock endast miniminikrav som alla berörda måste uppfylla. Många svenska redare väljer att gå längre och håller en högre standard på sina fartyg än vad de internationella regelverken kräver.

Läs mer i SAN NYTT

I avdelningen Utblick håller vi koll på omvärlden. Här är de senaste artiklarna:

[catlist id=53 numberposts=10]

Drivs av Breakwater Publishing